Tunniste
TieTOTEKNIIKKAKESKUKSEN sivulle >
 
 

Opiskelijoiden palvelut

image_498

Tietotekniikkakeskus tarjoaa opiskelijoille perustietotekniikkapalveluja, kuten sähköpostin, tietoverkon etäyhteyksineen, verkko- ja ryhmätyöpalvelut, oppimisympäristöt, videoviestintäpalvelut, työasemat ja ohjelmistot, tallennustilat, tietotekniikan opetus- ja työskentelytilat kampuksilla sekä tukea ja käyttöluvan palvelujen käyttämiseen.

Käyttöluvat aiheuttivat kysymyksiä

Opiskelijoille tarjotut palvelut ovat toimineet pääosin hyvin vuonna 2011. Helpdeskiin tuli kuitenkin paljon käyttölupiin liittyviä kyselyjä ja palautetta lupakäytäntöjen monimutkaisuudesta. Käyttäjähallinnon järjestelmät ovat elinkaarensa loppupuolella ja vaativat isoa peruskorjausta lähivuosina. Tätä on valmisteltu tekemällä kattava identiteetinhallinnan (IdM) esiselvitys. Tiedossa olevasta suuremmasta uudistuksesta huolimatta myös nykyisiä käyttäjähallinnon järjestelmiä on kehitetty esimerkiksi uudistamalla rajapintoja, jotta tietoja saadaan välitettyä entistä sujuvammin muihin järjestelmiin, kuten Oodiin. Käynnissä on myös projekti, jonka tavoitteena on Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijoiden käyttölupien ja palvelujen yhtenäistäminen vastaamaan tutkinto-opiskelijoiden palveluja.

Tietotekniikan käyttäjien määrä jatkaa kasvuaan. Vuoden 2011 lopussa yli 56 000 henkilöllä oli käyttölupa yliopiston järjestelmissä. Henkilökunnan osuus näistä on 17 %, tutkinto-opiskelijoiden 57 % ja Avoimen yliopiston opiskelijoiden 15 %.

Käyttäjätukea uudistettiin

Vuonna 2011 käynnistettiin tietotekniikkakeskuksessa laaja käyttäjätuen uudistus, jonka tavoitteena on tehostaa toimintaa ja parantaa palvelutasoa vahvistamalla keskitettyjä tukipalveluja. Resurssien keskittämisen, kehittyneiden työvälineiden ja pidemmän aukioloajan myötä Helpdesk pystyy entistä nopeammin ratkaisemaan ongelmia ja vastaamaan saamiinsa palvelupyyntöihin. Tavoitteena on ratkaista mahdollisimman moni pyyntö jo ensimmäisellä yhteydenottokerralla. Kampusten käyttölupapisteiden aukioloaikoja on tässä yhteydessä yhtenäistetty ja kannettavien tukipiste lopetettu.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa käyttäjien omien laitteiden kirjo kasvaa, on erityisesti mobiililaitteiden käytön lisääntyminen kasvattanut tuen tarvetta. Siinä, missä opiskelija aikaisemmin kaipasi tukea yhden tietokoneen käyttöön, on hänellä jatkossa todennäköisesti pari muutakin laitetta, joilla pitäisi päästä yliopiston verkkopalveluihin. Haasteeseen pyrimme vastaamaan kehittämällä erityisesti ohjeistusta, vertaistukea ja itsepalvelua. Kampuksilla järjestetään IT@Kampus-neuvontatapahtumia, joissa on helppo tulla kysymään apua tietotekniikka-asioissa. Käynnissä on myös selvitys siitä, miten yliopiston tietotekniikkaympäristöä tulisi kehittää niin, että käyttäjien omilla päätelaitteilla olisi mahdollisuus käyttää yliopiston palveluja entistä laajemmin ja turvallisemmin.

Flamma

Yliopistolaisen sähköisen työpöydän kehittäminen on työllistänyt varsin paljon myös tietotekniikkakeskusta. Vaikka vuoden mittaan on teknisiä haasteita ja aikatauluviiveitä ollut runsaasti, tarjoaa Flamma-intranet valmistuessaan yliopistolaisten arkea helpottavan välineen, jonka avulla niin opiskelijat kuin henkilökunta pääsee entistä paremmin käyttämään tarvitsemaansa tietoa ja palveluja.