Tunniste
TieTOTEKNIIKKAKESKUKSEN sivulle >
 
 

Tietohallintojohtajan katsaus

kuva

Tietotekniikkakeskuksen suurten kehityshankkeiden vuosi

Käyttäjätukiuudistus aloitettiin
Ehkä merkittävin kehityshanke oli tietotekniikkakeskuksen käyttäjätuen kehittäminen, joka aloitettiin vuoden 2011 lopussa. Se alkoi lähituen, helpdeskin ja niihin liittyvien palveluiden henkilöstön osaamisen kehittämishankkeella (OSKE), jossa mm. määriteltiin lähituen tehtävissä tarvittavat eri roolit ja arvioitiin miten paljon henkilöitä kussakin roolissa lähivuosina tulee olla. Pääosa uudistuksesta toteutetaan vuoden 2012 aikana.

Flamma-intranet
Muita isoja kehityshankkeita olivat erityisesti yliopiston uuden intranetin eli Flamman kehitystyö sekä raportoinnin, erityisesti talousraportoinnin, uusien välineiden hankkiminen ja niiden avulla tapahtunut raportoinnin totaaliuudistus, joka jatkuu vielä useita vuosia.

Flamman osalta hanke oli aluksi hyvin haastava. Se johtui osittain kilpailutuksen voittaneen Oraclen teknologista, osittain toimittajaksi valikoidun Digia Oy:n resursseista, jotka osoittautuivat yliopiston kaltaisen ison organisaation käyttäjämäärien vaatimuksiin nähden puutteellisiksi. Näistä syistä johtuen Flamma-projekti oli vuoden 2011 lopussa useita kuukausia myöhässä aikataulustaan.

Kakkoskonesali Viikkiin
Jo 2009 todettiin, että yliopisto tarvitsee kiireellisesti kaksi uutta konesalia: ensin pienemmän kakkoskonesalin, joka antaa lisätilaa sekä ajanmukaisen mahdollisuuden tärkeän datan kahdentamiselle. Sen jälkeen tarvitaan vielä uusi, ns. ykköskonesali, korvaamaan Vallilan Teollisuuskadulla oleva pääkonesali, jonka tekniikka on vanhentunutta ja riskialtista.

Konesalien rakentaminen ja varustaminen on vuosien urakka. Ensimmäinen vaihe eli kakkoskonesalin käyttöönotto Viikin Cultivator-rakennuksessa tapahtui syksyllä 2011 muutaman kuukauden aikataulusta myöhästyneenä. Ensimmäisenä uuteen saliin on siirretty datan kahdennuksesta huolehtivia levylaitteistoja.

AD-migraatio
AD-migraatiossa noin 12 000 tietokonetta siirrettiin vanhentuneesta Novellin valmistamasta mikroverkkoympäristöstä Microsoftin Active Directory –teknologiaan perustuvaan verkkoympäristöön. Loppukäyttäjälle kysymys oli muutoksesta, jota harva käyttäjä edes huomasi. Tietotekniikkakeskukselle kyseessä oli kuitenkin mittava projekti, sillä muutos koski valtavaa joukkoa koneita, joista jokaisen kohdalla kyse oli 15 minuutin – kahden tunnin työstä ja lisäksi työ edellytti koneen käyttäjän henkilökohtaista tavoittamista. Vanhentunut tekniikkaoli kuitenkin uusittava, sillä Novell lopetti kokonaan vanhan tuotteensa tuen.

SAP-HR -lisenssit
Henkilöstö- ja lakiasian toimialan uuden järjestelmäkokonaisuuden hankinta on yksi Helsingin yliopiston suurimmista järjestelmähankkeista. Hankinnan valmisteluvaihe kesti yli vuoden ja hanke sai lopulta rahoituspäätöksen 2011. Hankinnassa päädyttiin saksalaisen SAP AG:n SAP-HR -tuotteeseen.

Ensimmäinen vuosi erillislaitoksena
Vuosi 2011 oli Tiken ensimmäinen vuosi erillislaitoksena. Erillislaitoksena Tikelle nimitettiin johtokunta, jota veti vararehtori Jukka Kola ja johon nimitettiin myös kaksi ulkopuolista jäsentä tuomaan yliopiston ulkopuolista näkemystä tietotekniikan johtamiseen.

Johtokuntatyöskentely on tuonut johtamiseen uudenlaisen elementin, jonka vaikutukset erityisesti yhteyksissä tiedekuntiin päin ovat olleet hyvin positiivisia. Toisaalta kuitenkin etäisyys keskushallintoon ja siellä tapahtuvaan päättämiseen on pidentynyt.

Tietotekniikkatoimintoja keskittämällä säästöjä
Keväällä 2011 tehdyn IT benchmarking-tutkimuksen tulosten mukaan Helsingin yliopiston tietotekniikkatoimintojen keskittämisaste oli 65% . Educause-järjestön raportoima vastaava kansainvälinen tohtoritason yliopistojen keskiarvo oli 63% . Olemme siis nyt tehdyillä toimenpiteillä tavoittaneet vastaavien yliopistojen keskimääräisen tason.

Keskittäminen on tuonut todellisia säästöjä. Esimerkkinä mainittakoon työasemien ostamisen keskittäminen ja työasemamallien vakiointi, joka laskelmien mukaan on tuonut yliopistolle vuositasolla noin 700 000 euron säästöt aikaisempaan tilanteeseen verrattuna.