Tunnusluvut

 

Henkilökunta 2006

Tietotekniikkaosaston kokonaistyöpanos oli vuonna 2006 130,6 henkilötyövuotta (luvussa mukana henkilöstöpoolista sijoitetun sekä kahden siviilipalvelusmiehen työpanos). Vuoden lopussa tietotekniikkaosastossa työskenteli 149 henkilöä. Naisia oli 38 ja miehiä 111. Osa-aikaisena työskenteli 36 henkilöä, joista osa-aikaeläkeläisiä oli 13. Muut työskentelivät osa-aikaisena opintojen tai perhesyiden vuoksi.

Vuoden aikana vakinaisesta henkilökunnasta irtisanoutui 8 henkilöä, joista kaksi jäi eläkkeelle. Uusia vakinaisia rekrytoitiin 4 henkeä ja aikaisemmin määräaikaisena työskennelleitä vakinaistettiin 11 henkeä ja 1.1.2007 alusta lukien 3 henkeä. Tekniseltä osastolta siirtyi 3 mikrotukihenkilöä osaston työntekijöiksi käytännössä jo kesällä 2006, mutta virallisesti vuoden 2007 alusta lukien.

 taulukko1

 2000000049308

Henkilökunnan keski-ikä oli 41 vuotta.


Käyttöluvat

Käyttöluvan haltijoiden määrä vuoden 2006 (ja 2005) lopussa

  Yliopiston palvelimet Tietotekniikkaosaston palvelimet Muiden yksiköiden palvelimet
  Kaikki Kaikki Unix Novell Windows AD Notes  
  2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
 
Tiedekunnat 45 425 43 036 38 624 36 783 10 142 10 249 33 099 31 416 1266 1042 474 439 10 540 10 136
Teologinen 2157 2018 2157 1951 139 148 2131 1857 73 65 26 19 46 228
Oikeustieteellinen 2650 2586 2648 2584 68 80 2637 2569 49 40 24 20 32 29
Lääketieteellinen 3892 3584 2194 2252 1300 1403 1154 1146 13 9 25 24 2710 2254
Humanistinen 8310 8108 8004 7729 1483 1385 7306 7136 367 260 39 49 583 895
Matemaattis-luonnont. 7903 7321 7884 7300 4862 4622 5460 5107 180 149 42 36 267 300
Farmasian 1321 1256 1318 1256 84 82 1311 1246 11 10 5 6 35 28
Biotieteellinen 2361 2255 2187 2095 564 637 1992 1879 65 61 18 20 433 394
Käyttäytymistieteellinen 5990 5580 5610 5293 649 822 5161 4841 146 126 225 190 916 789
Harjoittelukoulut 232 218 194 200 156 174 53 47 8 7 2 3 143 123
Valtiotieteellinen 6205 5858 5190 4938 644 725 4860 4599 204 180 33 38 1832 1686
SSKH 858 800 282 273 53 103 195 175 99 92 6 7 855 783
Maatalous-metsät. 3719 3583 515 498 300 300 173 153 122 111 17 20 3649 3508
Eläinlääketieteellinen 917 887 917 887 49 45 914 883 36 31 20 17 37 25
Erillislaitokset 2137 2087 1629 1590 850 921 660 618 1010 974 473 461 786 894
Hallintovirasto 1186 1144 1186 1142 307 306 1162 1117 405 355 578 530 151 143
Yhteensä 48 748 46 267 41 439 39 515 11 299 11 476 34 921 33 151 2681 2371 1525 1430 11 477 11 173
Yhteensä 2005 46 267 39 515 11 476 33 151 2371 1430 11 173
Yhteensä 2004 43 851 34 550 12 279 27 388 1912 1416 13 700
Yhteensä 2003 41 782 31 667 13 549 23 705 1 413 1296 14 831
Yhteensä 2002 39 830 29 687 14 695 21 148 14 903
Yhteensä 2001 37 311 28 335 16 022 19 364 13 069
Yhteensä 2000 36 017 27 916 18 403 19 028 12 704
Yhteensä 1999 34 629 19 898 18 306 12 607
Yhteensä 1998 33 896 22 559 17 533 11 938
Yhteensä 1997 33 572 23 730 21 168 10 351
Yhteensä 1996 30 509 21 819 18 325 9583
Yhteensä 1995 25 786 16 658 16 449 7782
Yhteensä 1994 19 182 10 363 11 850 5418

Kustannukset 2006

Kustannukset palveluittain

2006
 
2005
 
2004
 
Konsernipalvelut
4201
3640
3559
  Runkoverkko
836
667
773
  Sähköinen viestintä
480
464
446
  Muut konsernipalvelut
2885
2509
2340
Yleispalvelut
985
1242
1185
  Kotiyhteydet
77
106
106
  Tunnuspalvelut
563
737
748
  Laitospalvelut
345
399
331
Kampuspalvelut
1415
1481
1425
  Atk-asemat
898
886
849
  Atk-luokat
40
77
189
  Tulostus
95
99
51
  Käyttölupapalvelut
381
419
337
Sovelluspalvelut
1793
1519
1464
  Henkilöstöosasto
 
231
110
  Kehittämisosasto
 
484
530
  Kiinteistöpalveluyksikkö
 
 
 
  Kvestuuri
 
450
589
  Tekninen osasto
 
99
15
  Viestintäosasto
 
31
40
  Yleishallinto ja muut yksiköt
 
224
180
AV-yksikön menot
288
323
255
Erillisrahoitteiset palvelut
467
632
763
  OODI-konsortio
232
254
291
  Muut toimeksiannot
203
262
298
  Virkatyönä tehty
  maksullinen palvelu
32
116
174
Yhteensä
9149
8838
8653

Toimintamenot 2002–2006
(luvut tuhansia euroja)

2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
Palkat 4764 4375 3919 3610 3313
Tietoliikenne 694 635 670 828 872
Palvelinkoneet
(sis. hallintoviraston)
299 362 271 436 396
Atk-asemat 279 271 359 250 263
Hallinnon tietojärjestelmät 423 439 536 701 581
Hallintoviraston atk-tuki 117 105 153 157 107
Opetusteknologiapalvelut 187 144 187 180 159
Kampuslisenssit 600 590 468 546 509
Yleiskulut 738 742 641 699 597
Hankkeet 772 871 1209 617 685
  Oodi-konsortio 231 254 291 164 181
  Sisäiset hankkeet 260 355 620 214 315
  Ulkoiset hankkeet 280 262 298 239 189
AV-yksikkö 270 304 240 265 125
Yhteensä 9149 8838 8653 8289 7607

Maksullinen toiminta
(luvut tuhansia euroja)

2006 2005 2004 2003 2002
Tulot
Välitystoiminta 32 66 129 268 247
Maksullinen palvelutoiminta 400 419 393 467 226
AV-yksikkö 292 294 274 274 265
Yhteensä 724 779 796 1009 738
Menot
Välitystoiminta 32 66 110 239 235
Maksullinen palvelutoiminta 262 199 249 348 97
AV-yksikkö 276 240 274 207 265
Siirto toimintamenoihin 154 274 163 215 141
Yhteensä 724 779 796 1009 738

Yleis- ja kampuspalveluiden kustannukset

Yleispalvelut Kampuspalvelut Yleis- ja kampus-
palvelut
Koti-
yhteydet
Kotiyhteydet Tunnus- palvelut Laitos- palvelut Yhteensä Atk-asemat Atk-luokat Tulostus Lupapalvelu Yhteensä
  HY-PPP Asuntolat     Yhteensä Osuus %
Yhteysaika Käyttäjät    
Tiedekunnat 70 032 46 625 23 407 517 356 188 305 775 693 888 347 14 709 94 205 331 462 1 328 722 2 104 415 87,7
  Teologinen 2802 2 343 459 24 712 3 848 31 361 58 811 1 428 4 316 15 355 79 909 111 270 5,3
  Oikeus-
  tieteellinen
2269 1 259 1 011 29 349 4 177 35 795 73 961 1 163 8 942 17 453 101 519 137 315 6,5
  Lääketieteellinen 13 822 6 486 7 337 37 810 13 862 65 494 5 216 466 371 33 229 39 281 104 775 5,0
  Humanistinen 14 801 13 178 1 623 103 840 25 603 144 244 169 141 1 272 15 920 61 476 247 809 392 052 18,6
  Matemaattis-
  luonnon-  tieteelinen
9650 7 527 2 123 139 791 42 438 191 879 172 970 4 103 13 033 65 707 255 813 447 692 21,3
  Farmasian 882 698 183 15 109 424 16 414 8 437 134 5 588 8 731 22 890 39 304 1,9
  Biotieteellinen 1875 1 500 375 32 172 3 374 37 422 55 505 4 376 4 781 19 294 83 957 121 379 5,8
  Käyttäytymis-
  tieteellinen
5534 4 408 1 126 58 347 27 556 91 437 88 853 464 19 825 39 240 148 382 239 819 11,4
  Valtio-
  tieteellinen
7998 6 638 1 360 58 571 31 132 97 701 187 927 357 13 609 37 502 239 396 337 097 16,0
  Maatalous-
  metsä-
  tieteellinen
9224 2 123 7 101 7 181 29 642 46 047 60 852 945 6 767 27 031 95 596 141 642 6,7
  Eläinlääke-
  tieteellinen
1173 465 709 10 475 6 251 17 899 6 673 0 1 052 6 445 14 170 32 069 1,5
Muut 7132 6 727 405 45 202 157 107 209 441 9 818 25 645 828 49 655 85 946 295 387 12,3
  Erillislaitokset 4661 4 654 7 24 015 101 762 130 438 3 210 5 506 306 26 381 35 404 165 843 56,1
  Harjoittelu-
  koulut
663 663 0 3 542 3 695 7 900 24 0 41 2 565 2 630 10 530 3,6
  SSKH 886 488 398 2 146 9 498 12 530 4 243 152 312 6 505 11 212 23 742 8,0
  Hallintovirasto
  (ilman
  TIETOS:a)
922 922 0 15 499 42 151 58 572 2 341 19 987 168 14 204 36 700 95 272 32,3
Yhteensä 77 163

53 352

23 812 562 558 345 412 985 134 898 165 40 354 95 032 381 116 1 414 668 2 399 801 100,0

Palaute Tietotekniikkaosasto

[Sisällysluettelo]