HELSINGIN YLIOPISTON
TIETOTEKNIIKKAOSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2006
TIETOHALLINTOJOHTAJAN KATSAUS

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-YMPÄRISTÖ 2006

HELSINGIN YLIOPISTON TIETOTEKNIIKKAOSASTO 2006

Tavoitteet ja niiden toteuman tarkastelu
Tietotekniikkapalvelut
Tunnusluvut
Organisaatio ja toimipaikatHELSINGIN YLIOPISTON
TIETOTEKNIIKKAOSASTO

http://www.helsinki.fi/atk/
PL 26 (Teollisuuskatu 23), 00014 Helsingin yliopisto

TOIMINTAKERTOMUS 2006

T o i m i t u s
Tiedotus ja koulutus -ryhmä

ISSN 1795-5394 (Verkkojulkaisu)

Verkkoversio
Jaakko Olkkonen
http://www.helsinki.fi/atk/toimkert/2006/


Palaute Tietotekniikkaosasto

[Toimintakertomukset]