HELSINGIN YLIOPISTON
TIETOTEKNIIKKAOSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2004
TIETOHALLINTOJOHTAJAN KATSAUS

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-YMPÄRISTÖ 2004

HELSINGIN YLIOPISTON TIETOTEKNIIKKAOSASTO 2004

Kampuspalvelut
Tietoliikenne
Palvelimet ja ohjelmistot
Tietoturva
Sähköinen viestintä
Opetusteknologia
AV-palvelut
Hallinnon sovelluspalvelut
Maksulliset palvelut
Tiedotus
Kurssit
Muu toiminnan kehittäminen
Voimavarat
Yhteistyö

Tietotekniikkaosaston henkilökunta 2004
HELSINGIN YLIOPISTON
TIETOTEKNIIKKAOSASTO

http://www.helsinki.fi/atk/
PL 26 (Teollisuuskatu 23), 00014 Helsingin yliopisto

TOIMINTAKERTOMUS 2004

T o i m i t u s   ja   t a i t t o
Ritva Tuomisto

Piirrokset
Jyrki Nykänen

V a l o k u v a t
Ari Aalto, Taija Pirhonen, Eero Roine, Paula Rytkönen, Olli Salo, Raija Sassi,
Linda Tammisto, Martti Tammisto, Ritva Tuomisto, Ari Vaskin

Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 5/2005
Toiminta- ja vuosikertomukset

ISSN 1795-5505 (painettu)
ISSN 1795-5394 (Verkkojulkaisu)
Yliopistopaino, Helsinki 2005

Verkkoversio
Jaakko Olkkonen
http://www.helsinki.fi/atk/toimkert/2004/

Toimintakertomus pdf-muodossa


Palaute Tietotekniikkaosasto

[Toimintakertomukset] »