HELSINGIN YLIOPISTON
ATK-OSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2002
TIETOHALLINTOJOHTAJAN KATSAUS

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-YMPÄRISTÖ 2002

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-OSASTO 2002

Kampuspalvelut

Tietoliikenne

Palvelimet ja ohjelmistot

Tietoturva

Sähköinen viestintä

Opetusteknologia

Hallinnon sovelluspalvelut

Maksulliset palvelut

Muu toiminnan kehittäminen

Kurssit

Tiedotus

Voimavarat

Yhteistyö

Atk-osaston henkilökunta vuonna 2002
HELSINGIN YLIOPISTON ATK-OSASTO
http://www.helsinki.fi/atk/
PL 26 (Teollisuuskatu 23), 00014 Helsingin yliopisto

ATK-OSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2002
Painettu
T o i m i t u s   ja   t a i t t o : Ritva Tuomisto
K a n s i : Jyrki Nykänen
V a l o k u v a t : Ari Aalto, Noora Lindfors, Eero Roine, Ritva Tuomisto
ISSN 1456-8624
Helsinki 2003, Yliopistopaino

Verkkoversio
Risto Timonen
http://www.helsinki.fi/atk/toimkert/2002/

Palaute Ohjeet Yliopiston kotisivulle Atk-osaston kotisivulle Etusivu seuraava juttu