Hästhuvud-nebulosan (VLT, European Southern Observatory)

Universum nu (53905, 3 sp)
- inledande kurs i astronomi


Kursen föreläses våren 2015 i period 3-4 som språkbadskurs:


- Andra inhemska språket (svenska, 3 sp), ti kl. 10-12, första föreläsningen 19.1
- Universum nu (3 sp), ons kl. 14-16, första föreläsningen 20.1
Plats: Physicum sal E205

Föreläsare: Thomas Hackman (astronomi) & Marjatta Banna (svenska)

 • Astronomidelens innehåll
 • Kursen är en populärvetenskaplig introduktionskurs, som ger en översikt över den moderna astronomin: Solsystemet (solen, planeter, asteroider, kometer), förutsättningar för liv i universum, stjärnornas struktur och utveckling, kompakta stjärnor (bl.a. svarta hål), interstellär materia, galaxer och kosmologi. Kursen kräver inga speciella matematiska kunskaper. Kursen är obligatorisk för astronomie studerande men passar även utmärkt som biämnesstudier eller "övriga studier". Kursen lämpar sig för studerande från alla fakulteter.

 • Kursens gång
 • Kursen består av ca 26 timmar föreläsningar.
  Inga räkneövningar ingår i kursen, men övningar och demonstrationer ingår i föreläsningarna. I kursen ingår en kväll av stjärnskådning.

 • Undervisningsmaterial
 • Som lärobok kan användas någon av följande:
  - Lagerkvist - Olofsson: Astronomi - en bok om universum (Bonniers)
  - Lagerkvist - Lodén: Planeter, Stjärnor, Galaxer (Liber Utbildning)
  - Palviainen & Oja: Maailmankaikkeus 2011-2012 (Ursa)
  - vissa delar av Karttunen et al.: Tähtitieteen perusteet (Ursa)
  - vissa delar av Karttunen et al.: Fundamental astronomy (Springer)

  Föreläsningsmaterial från 2012 finns nedan. Uppdaterat material placeras här under kursens gång:
  - Inledning, astronomin som vetenskap (12.9 2012)
  - Astronomiska observationer (19.9 & 26.9)
  - Solsystemet, andra planetsystem och liv i universum (10.10 & 17.10)
  - Stjärnor (31.10, 7.11 & 14.11)
  - Interstellär materia (21.11)
  - Galaxer (21.11 & 28.11)
  - Kosmologi (28.11 & 5.12.)
  - Sammanfattning (12.12)
  - PowerPoint med bilder och animationer för kursen

 • Tentamen
 • Vitsord för kursens astronomidel ges på basen av slutförhör. Exempel på gamla tentfrågor finns här. Universitetsstuderande kan tenta kursen som institutionstent utan att delta i kursen. Till dessa bör anmäla sig via Oodi-systemet. Anvisningar för kursens språkdel ges senare.

  De som deltagit i kursen ombedes att fylla i en utvärderings-blankett via Oodi-systemet.

 • Länkar
 • Maailmankaikkeus nyt (Universum nu på finska)
  Universe now (Universum nu på engelska)
  Avdelningen för geofysik och astronomi, Institutionen för fysik vid Helsingfors universitet
  Tuorla observatorium
  Meteorologiska institutet
  Astronomiska föreningen Ursa
  Astronomi vid Uppsala universitet
  Nordic Optical Telescope
  European Southern Observatory
  Hubble Space Telescope
  European Space Aganecy
  Astronomy Picture of the Day