Kontaktuppgifter

Unionsgatan 38 A (PB 59)
00014 Helsingfors universitet
Finland
telefon +358 9 191 23282
telefax +358 9 191 23107

renvall-info@helsinki.fi

Alma-intranet

Välkomna!

Asien- och Stillahavsstudier är ett interdisiplinärt och regionalt forskningsområde. Vid Helsingfors universitets Renvall-institut inleddes verksamheten i form av ett studieprogram år 2001. Ämnet fokuserar på Stillahavsasien (Öst- och Sydostasien) - kärnan i en bred ekonomisk region som vanligen kallas Asien- och Stillahavsområdet (Asia-Pacific region). Asien- och Stillahavsstudier närmar sig områdets förändringsprocesser ur jämförande perspektiv. Frågeställningar och metoder från olika vetenskapsgrenar - främst humanistiska och samhällsvetenskapliga - integreras med syfte att skapa en helhetsmässig förståelse. Ämnet undersöker bl.a. områdets historia, samhällen, integration, internationella förbindelser, utvecklingsfrågor och nutidskultur.

Aktuellt

Länkar