Yhteystiedot

Vararehtori
Johanna Björkroth
puh. 09 191 21744
johanna.bjorkroth(at)helsinki.fi

Arvioinnin hallinnointi

Arvioinnin ohjausryhmä vastaa arvioinnin periaatteellisista päätöksistä ja seuraa hankkeen toteutusta.

Rehtori asetti 29.1.2010 tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen kansainvälisen arvioinnin suunnittelua ja ohjausta varten ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimii vararehtori Johanna Björkroth ja varapuheenjohtajana professori Marja Airaksinen. Jäseninä toimivat johtava tietoasiantuntija Maria Forsman, professori Arto Mustajoki, yliopistonlehtori Kirsi Pyhältö, kehitysjohtaja Ossi Tuomi sekä tohtoriopiskelija Jussi Vauhkonen.

Arvioinnin käytännön toteutuksesta vastaa rehtorin kanslian arviointitoimisto.