vaihtuva kuva
Helsingin yliopistoMuseovirasto

Johdatukseksi

Suomen rautakauden esineistöä esittelevä sivusto tarjoaa tiiviin katsauksen maamme rautakautisiin esinetyyppeihin. Sivut on laadittu oppimateriaaliksi Helsingin yliopiston arkeologian opiskelijoiden esinetuntemuskurssia varten. Aineisto täydentyy jatkuvasti niin tekstien kuin kuvienkin osalta.

Sivusto perustuu kirjallisuudessa esitettyihin esineryhmittelyihin. Osa niistä on perusteellisia esinetypologioita, osa deskriptiivisiä esinemuotojen luetteloita. Esinesivustolle on valittu keskeiset Suomen löytöaineistosta tehdyt ryhmittelyt sekä sellaiset naapurialueiden löytömateriaalin typologiat, joihin suomalaisessa kirjallisuudessa usein viitataan. Eräät näistä on laadittu useita vuosikymmeniä sitten tai jopa 1900-luvun alussa. Niiden täydennykseksi sivustolle on harkinnan mukaan otettu mukaan Kansallismuseon kokoelmiin myöhemmin tulleita löytöjä.

Sivuston ensisijainen tarkoitus on olla tukena rautakautisten löytöjen tunnistamisessa ja niiden vakiintuneiden nimitysten löytämisessä. Sen vuoksi kuvauksissa painotetaan niitä ominaisuuksia, joiden perusteella esine on ryhmittelyissä erotettu omaksi tyypikseen. Kriteerit ovat erittäin vaihtelevia. Uutta esinetutkimusta tarvitaan pikaisesti lisää. Myös tuore keskustelu typologioiden teoreettisista ongelmista olisi tarpeen.

Suomen rautakautinen löytöaineisto on valtava. Esinesivustoa varten ei ole ollut mahdollista selvittää esinetyyppien levintää. Tyyppien ajoitukset perustuvat ensisijaisesti kirjallisuuteen, mutta eräissä tapauksissa uudet kaivaukset ovat tuoneet niihin laajennusta tai täsmennystä. Ulkomaisia vastineita on mainittu esinekuvausten yhteydessä silloin, kun sillä on oleellista merkitystä tyypin määrittämisen tai ajoituksen kannalta. Esinemuotojen typologisen kehityksen kommentointia eri alueilla on vältetty.

Sivuston teosta

Sivuston laatiminen aloitettiin vuonna 2004. Ensimmäisenä avataan rautakauden miekkoja ja keihäänkärkiä esittelevät osuudet. Muita esineryhmiä otetaan mukaan vähitellen. Työryhmän jäsenet on lueteltu info-sivulla. Sivuston osien valmisteluun osallistuvat tutkijat työskentelevät itsenäisesti, joten eri esineryhmien kuvaustavoissa on eroja.

Kuvista

Valokuvat ovat Museoviraston valokuva-arkistosta ja Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen diakokoelmasta. Tiedot aineiston käyttöoikeuksista ovat info-sivulla. Mikäli esineen kuva on julkaistu Ella Kivikosken rautakauden esinekuvastossa (1947; 1951; 1973) tai muualla, viite on pyritty mainitsemaan kuvatekstissä.

Palaute

Palaute Suomen rautakauden esinesivustosta on tervetullutta Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineeseen Tuija Kirkiselle (tuija.kirkinen[at]helsinki.fi).