Arkeologia

Arkeologian etusivu Opiskelu Tutkimus Tutkinto ja työelämä Kirjastot ja arkistot Henkilökunta Linkit

Yhteystiedot:

Käyntiosoite:
Unioninkatu 38 F, 1. kerros.

Postiosoite:
Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Arkeologia, PL 59
00014 Helsingin yliopisto

 

 

Arkeologian oppiaine

OPPIAINE

Arkeologian oppiaineen opetus- ja tutkimustoiminta kattaa ajanjakson ihmisen varhaisesta esihistoriasta aina nykypäivään asti. Arkeologinen materiaali on kiinteitä muinaisjäännöksiä, esineitä ja luonnossa havaittavia merkkejä ihmisen toiminnasta.

Arkeologian opetus on monien erikoisalojen muodostama kokonaisuus. Arkeologiassa kohtaavat humanistiset ja sosiaaliset tieteet sekä luonnontieteet. Arkeologian keskeiset tutkimuskysymykset liittyvät historiaan, mutta tärkeimmät tutkimusmenetelmät ovat luonnontieteellisiä. Arkeologisen tutkimuksen yhteys sosiaalitieteisiin johtuu siitä, että tutkimuksen kohteena ovat menneen ajan kulttuurit. Arkeologian erikoisaloja ovat mm. klassinen arkeologia, meriarkeologia, bioarkeologia kuten osteologia tai arkeobotaniikka, historiallisen ajan arkeologia ja keskiajan arkeologia.

Perusopinnot antavat yleiskuvan arkeologiasta tieteenalana, sen tärkeimmistä tutkimusmenetelmistä sekä Suomen ja muun maailman arkeologiasta. Aineopinnoissa perusteita arkeologian teoreettis-metodologisesta sisällöstä syvennetään. Lisäksi aineopintoihin kuuluu käytännön kenttätyöosuus, joka harjaannuttaa opiskelijan arkeologian perusmenetelmien käyttöön. Syventävät opinnot valmistavat opiskelijaa itsenäisen tutkimustyön tekemiseen. Opiskelija syventää tietämystään pro gradu -tutkielmaansa liittyvällä teoreettisella ja metodisella erikoisosaamisella ja harjoittelulla. Kenttätutkimusmenetelmät-opintojakso harjoittaa kenttätöiden suunnittelu- ja johtamistaitoja. Opintojen loppuvaiheessa monet opiskelijat osallistuvat tutkimusprojekteihin, joita on kotimaan lisäksi toteutettu mm. Boliviassa, Egyptissä, Jordaniassa ja Syyriassa. Arkeologian opetus tähtää myös ammattitutkintoon, toisin kuin humanistinen opetus yleensä

Akateemisesti koulutetut arkeologit työskentelevät tutkijoina, lukuisissa tehtävissä hallinnossa ja museoissa sekä kulttuurielämässä. Arkeologeja on uusmedian ja tiedotusvälineiden palveluksessa. Kuriositeettina arkeologien joukossa on mm. kulttuurimatkojen opas tai kuolinsyyn tutkija Bosnian joukkohautoja tutkimassa.

Tutustu myös arkeologian oppiaineen historiaan >>