Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Työelämään

Unioninkatu 38 B (PL 59)
00014 Helsingin yliopisto

Flamma-intranet

Vaihto-opintojen hyväksilukeminen

Vaihtokohteissa suoritetut soveltuvat opinnot luetaan hyväksi osana opiskelijan arabian kielen ja islamin tutkimuksen opintoja vaihtoyliopiston antaman todistuksen perusteella. Korvaavuudesta ja tarvittavista todistuksista pitää sopia etukäteen professorin tai yliopistonlehtorin kanssa.

Vaihto-opintoraportti

Vaihto-opinnoista vaaditaan raportti ennen kuin ulkomailla tehdyt opinnot luetaan hyväksi. Tarkoituksena on auttaa tulevaisuudessa vaihtoon lähtijöitä niin että sopivan vaihto-opiskelupaikan löytäminen ja itse lähteminen helpottuisi. Samalla on tarkoitus antaa opiskelijalle vaihto-opintojen jälkeen väylä tarkastella oppimaansa.

Raportti on lyhyehkö vapaamuotoinen kertomus. Vaihto-opiskelupaikan ja -ajan sekä suoritettujen opintojen lisäksi siihen voi vapaavalintaisesti sisällyttää esimerkiksi:

  • miten opiskelupaikka löydettiin
  • miten käytännön järjestelyt sujuivat
  • mikä kokemuksessa oli hyvää
  • opittuja asioita
  • kohdattuja ongelmia tai negatiivisia asioita

Raportti toimitetaan arabian kielen ja islamin tutkimuksen yliopistonlehtorille, joka rekisteröi hyväksiluetun suorituksen vasta saatuaan raportin.
Lisätietoja: sylvia.akar(at)helsinki.fi

Vaihto-opiskelun suunnittelu

Vaihto-opintojen suunnittelun alussa kannattaa ehdottomasti tutustua kansainvälisten opiskelijapalveluiden Flamma-sivuun.

Hakuaika näihin Erasmus-vaihtoihin on laitoksella ollut aiempina vuosina helmi- tai maaliskuussa. Hausta tiedotetaan säähköpostilistoilla ja Flammassa ja niistä voi kysyä niistä vastaavalta laitoksen opintoasiansuunnittelijalta. Tietoa Erasmus vaihtopaikoista löydät laitoksen Flamma-sivuilta.

CIMO:n hallinnoimien kahdenvälisten ohjelmien kautta voi hakea vaihtopaikkaa tai kesäkurssipaikkaa (mm. Egypti ja Israel).

Omatoimiseen vaihtopaikan etsimiseen apua saa oheisista linkeistä:

Apurahoja NIAS:n (Nordic Institute for Asian Studies, Copenhagen) kirjaston käyttöön:
nias.ku.dk/