Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Työelämään

Unioninkatu 38 B (PL 59)
00014 Helsingin yliopisto

Flamma-intranet

Opinto-opas

Arabian kielen ja islamin tutkimuksen tutkintorakenne ja tutkintovaatimukset löytyvät WebOodista, samoin myös opetustiedot ja kurssikuvaukset: http:/www.helsinki.fi/weboodi
Oppiaineessa tarjotaan islamin peruskurssi ja arabian kielen peruskurssi sekä muut perusopintojen kurssit vuosittain. Lisäksi joka vuosi on tarjolla vaihteleva määrä niin kielen kuin uskonnon ja kulttuurinkin opetusta. Nämä kurssit eivät kuitenkaan toistu joka vuosi, joten opiskelijan kannattaa valita itseään kiinnostavia vaativampiakin kursseja jo opintojen varhaisvaiheissa.

Rajoitettujen opetusresurssien takia oppiaineessa korostuu itsenäisen opiskelun merkitys. Läheskään kaikkia kursseja ei luennoida, joten opiskelijan on hyvä jo varhain tottua lukemaan tieteellistä kirjallisuutta. Valtaosa tentittävästä kirjallisuudesta on englanniksi tai suomeksi mutta on eduksi, jos opiskelija pystyy lisäksi lukemaan tieteellistä kirjallisuutta saksaksi tai ranskaksi. Jatko-opinnoissa ja tieteellisellä uralla kummankin kielen lukutaito on erittäin suotavaa.

Kieliopinnot on hyvä suorittaa suunnilleen opinto-oppaan ilmoittamassa järjestyksessä, mutta kulttuuriopintoja voi suorittaa myös poikkeavassa järjestyksessä.

Sivuaineopiskelu
Arabian kielen ja islamin tutkimus kuuluu ns. vapaisiin aineisiin eli Helsingin yliopiston opiskelijat voivat valita sen vapaasti sivuaineekseen. Sivuaineopiskelijaksi ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Mikäli haluat sivuaineoikeuden oppiaineeseen, mutta et ole Helsingin yliopiston opiskelija, voit hakea joustavaa opinto-oikeutta (ks. lisää JOO-sivuilta, humanistisen tiedekunnan opiskelijapalveluista ja kanslian sivuilta). Voit myös hakea erillisten opintojen oikeutta. Lisätietoja saat humanistisen tiedekunnan opiskelijapalveluista.

Tutkintovaatimuksista näet, mitä opintoihin kuuluu. Tutkintovaatimuksissa on myös yksilöity, mitkä opintojaksot ovat kaikille sivuaineopiskelijoille pakollisia. Sivuaineena voi suorittaa joko perusopinnot (25 op) tai perusopinnot ja sivuaineopiskelijan aineopinnot (25 op + 35 op) tai näiden lisäksi myös sivuaineopiskelijan syventävät opinnot (100 op).

Tutkintovaatimuksissa on eritelty, mitä kuuluu sivuaineopiskelijan perus-, aine- tai syventävien opintojen kokonaisuuteen.