Yhteystiedot

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia on sosiaalitieteiden laitoksen oppiaine.

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
PL 18
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Käyntiosoite:
Unioninkatu 35

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Puh. 0294 1911 (vaihde)

Tilat ja kartat
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

Flamma intranet

Tervetuloa sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppiainesivuille!

Ihmisyyden perustekijöihin kuuluvat kaikkialla sosiaalisen elämän monimuotoisuus ja kulttuurierot. Antropologia on näiden erojen systemaattista, vertailevaa tutkimusta.

Tehostekuva

Antropologinen tutkimus tarjoaa laajan, vertailevan näkökulman nykyajan inhimillisiin ja poliittisiin ilmiöihin ja käyttää hyväksi maailman eri osista ja eri tyyppisistä yhteiskunnista tehtyjä havaintoja. Oppiaineen piirissä tehtävä tutkimus käsittelee mm. valtiollisia raja-alueita, muuttoliikkeitä, luonnonvarapolitiikkaa, sekä globaalisti leviävien uskonnollisten liikkeiden, musiikkityylien ja viestintäteknologioiden uusia merkityksiä.

Opetus

Antropologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kyvyn tarkastella sekä mikrotason sosiaalista elämää että globaalin järjestelmän ilmiöitä vertailevasta näkökulmasta, oman kokemuspiirinsä rajat ylittäen. Opetuksessa painottuu antropologinen tutkimusperinne, jonka kautta nykyantropologia kytkeytyy yhteiskuntaa, kulttuuria ja ihmistä tutkivien tieteiden kysymyksenasetteluihin. Koulutusohjelman tavoitteena on, että opiskelija perehtyy monipuolisesti modernin antropologian tutkimusaloihin, tutkimusmenetelmiin ja eri alueiden etnografiaan.

Ajankohtaista

Anthropology

Anthropology

Anthropological Knots special section of HAU out now: http://tinyurl.com/lxmtaf5

 

Uutisarkisto >>