Fakulteternas ansökningsguider

På denna sida hittar du länkar till fakulteternas elektroniska ansökningsguider. Ansökningsguiderna innehåller de olika ansökningsobjektens antagningsprinciper och specifika ansökningsinstruktioner.

Till fakulteternas ansökningssidor kommer du även genom rullgardinsmenyn som finns i vänstra spalten. Information om studiernas innehåll får du från fakulteternas studierådgivning.

Alla fakulteter publicerar sina ansökningsguider även på svenska. Dessa utkommer oftast lite senare än de finskspråkiga versionerna.

Ansökningsguider 2014

Uppdaterad: 11.2.2014 (teologiska, juridiska)

Fakulteternas urvalssidor

Ansökning till magisterstudier
Kontaktuppgifter