ALUMNIYHDISTYS

JÄSENPALVELUT

ALUMNIT JA YLIOPISTO

YHTEYSTIEDOT


Toiminnanjohtaja Pia Österman
Alumnisihteeri Riina Hyökki

Yliopistonkatu 4
PL 33
00014 Helsingin yliopisto
puh. 09-191 24494
alumniyhdistys@helsinki.fi

Mediakortti

Yhdistys Facebookissa

Facebook


Helsingin yliopisto löytyy niin Facebookista, Twitteristä kuin YouTubesta. Kilkkaa ja tykkää niin pysyt tuoreimman tiedon äärellä!

Alumnit apuna työelämäopetuksessa

Muistatko millaista oli opiskella, kun tarkkaa tietoa tulevaisuudesta ei ollut? Ammatissa toimivia esikuvia oli vaikea löytää. Elämä pyöri opintojen loppuun saattamisen ja toisaalta työelämähaaveiden ja huolienkin parissa. Näihin teemoihin Helsingin yliopiston urapalvelut ja alumnitoiminta pureutuvat nyt yhteistyössä.

Alumnien mahdollisuudet opiskelijoiden työelämäorientaation tukena

Maaliskuussa 2010 Helsingin yliopiston urapalvelut ja alumnitoiminta sopivat yhteistyöohjelmasta, joka helpottaa alumnien osallistumista tiedekuntien, laitosten ja oppiaineiden työelämätapahtumiin ja työelämäorientaatiokursseille.

Alumnina voit toimia mentorina tai vaikkapa tulla kertomaan yksittäiselle kurssille kokemuksistasi työelämässä. Jatkossa työelämäasioista vastaavat henkilöt saavat joka lukukauden alussa päivitetyt tiedot niistä Alumnikampukselle rekisteröityneistä alumneista ja Alumniyhdistyksen jäsenistä, jotka ovat valmiita toimimaan mentoreina tai kertomaan kokemuksistaan työelämätilaisuuksissa tai työelämäorientaatiokursseilla. Työelämäopetuksesta vastaavat opettajat ja tiedekunta tai ainejärjestöjen työelämä- ja alumnivastaavat voivat myös itse etsiä sopivia alumneja Alumnikampukselta.

Tarkista oletko itse ilmoittautunut vapaaehtoiseksi auttamaan opiskelijoita kirjautumalla Alumnikampukselle ja valitsemalla kohta Kiinnostukset tai jos et ole kirjautunut Alumnikampukselle, ottamalla yhteyttä Alumniyhdistyksen toimistoon alumniyhdistys@helsinki.fi, jossa sihteeri tarkastaa jäsentietosi.

Helsingin yliopiston alumnitoiminta ja urapalvelut toivovat, että Alumnikampuksesta tulee tehokas kanava yliopiston tutkimus- ja opetushenkilökunnan, opiskelijoiden ja alumnien yhteistyölle, vuoropuhelulle ja yhteydenpidolle.

Uusia osaajia työpaikallesi : gradutoimeksiannot ja työharjoittelu vaihtoehtoina

Alumni, kuuluuko toimenkuvaasi rekrytointia nykyiselle työpaikallesi? Urapalvelujen kautta voit tavoittaa uudet osaajat suoraan kotiyliopistoltasi. Vaihtoehtoja on monenlaisia.

Gradutoimeksianto on työnantajalle erinomainen tapa hankkia tietoa, joka pohjautuu uusimpaan tutkimukseen. Opiskelijalle gradu on osaamisen näyte ja osoitus opiskelijan taidoista soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytäntöön. Gradulta edellytetään sitoutumatonta, puolueetonta ja ulkopuolista tarkastelutapaa.  Graduyhteistyö antaa myös mahdollisuuden tutustua potentiaaliseen tulevaisuuden työntekijään.

Harjoittelu on opiskelijalle tärkeää: se antaa kokemusta oman alan työtehtävistä, parantaa opiskelumotivaatiota, edistää teoreettisen tiedon jäsentymistä, helpottaa erikoistumisopintojen ja pro gradun aiheen valintaa sekä edesauttaa opiskelijan sijoittumista työelämään. Harjoittelijoihin voi luottaa ja heillä voi teettää vaativiakin selvityksiä, kyselyjä, kartoituksia sekä muita tutkimus- ja projektitöitä.

Alumnina voit tarjota opiskelijalle hienon mahdollisuuden harjoittelupaikan tai pro gradu -toimeksiannon kautta! Molemmat onnistuvat kätevästi kirjautumalla urapalvelujen RekryForumin asiakkaaksi.

Urapalvelujen RekryForumin kautta löydät etsimäsi

RekryForum on urapalvelujen maksuton verkkopalvelu, jossa työnantajat ja opiskelijat, myös jo valmistuneet, voivat kohdata.

RekryForumissa työnantaja voi ilmoittaa avoimista työ- ja harjoittelupaikoista, pro gradu -toimeksiannoista sekä yritysten omista työelämätapahtumista ja trainee-ohjelmista. Kirjautumalla RekryForumiin työnantaja-asiakkaaksi voit myös tilata työnantajakirjeemme: näin pysyt ajan tasalla urapalvelujen ja yliopiston työelämätapahtumista.

Jos puolestaan olet juuri valmistunut alumni, voit kirjautua RekryForumin opiskelija-asiakkaaksi ja etsiä sinulle sopivia avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja, aivan samoin kuin vielä yliopistossa kirjoilla olevat opiskelijat. Kannattaa myös tilata opiskelijakirje sähköpostiisi - saat ajankohtaista työelämätietoa parin viikon välein.

Alumni, tervetuloa käyttämään palveluitamme ja tekemään yhteistyötä urapalvelujen kanssa!

Lisätietoa toiminnastamme saa asiakaspalvelustamme:

urapalvelut@helsinki.fi

Internetistä urapalvelut löytää:

http://www.helsinki.fi/urapalvelut/