Kouvola

Alla Helsingfors universitets alumner är inte bosatta och verksamma i huvudstadsregionen, därför har universitetet en lokal alumnklubb i Kouvola.

Syftet med den lokala klubben är att föra samman de alumner från Helsingfors universitet som bor eller verkar i Kouvola med omnejd och hjälpa dem att skapa nätverk. Dessutom vill man ge medlemmarna en möjlighet att bedriva lokal alumnverksamhet och upprätthålla kontakten med sitt universitet.

Klubben ordnar akademiskt och annat, friare program, informerar om Helsingfors universitet och genomför andra projekt i enlighet med sina mål och Alumnföreningens värderingar. Alla medlemmar i Alumnföreningen vid Helsingfors universitet som bor eller verkar i Kouvola kan gå med i Alumnklubben i Kouvola.

Alumnklubbens verksamhetsidé går ut på att 3–6 gånger om året ordna så bra och intellektuellt stimulerande program som möjligt med en så liten organisation som möjligt.

Välkommen med i klubbens verksamhet!

Mikko M. J. Wirtanen
ordförande för Alumnklubben i Kouvola

Här kan du bli medlem i alumnklubben i Kouvola

KontaktuppgifterAlumnkontoret

telefon 029 412 4494
alumnforeningen@helsinki.fi

Porthania, 2. vån., rum 228, Univeristetsgatan 3.

Postadress:
Alumnföreningen vid Helsingfors universitet, PL 4, Universitetsgatan 3, 00014 Helsingfors universitet

Verksamhetsledare
Pia Österman

Alumnsekreterare
Jenny Österman

Registeransvarig
Mahmoud Aboualy

Kommunikationsdesigner, community manager
Juulia Juutilainen

Informatör
Johanna Mäenpää

Kampanjansvarig
Johan Pyy