Alumnklubben

Klubben

I alumnernas lokala klubbar håller du kontakt med universitetet och dina studiekamrater oavsett var du bor. Välkommen med i verksamheten!

Vad är en lokal alumnklubb för något?

En lokal Alumnklubb är en lokal grupp som består av tidigare studerande vid Helsingfors universitet. Lokalklubbarna hör till Alumnföreningen vid Helsingfors universitet och är ett sätt att bedriva lokal alumnverksamhet var som helst i världen.

Vad erbjuder de lokala Alumnklubbarna?

  • Helsingfors universitets närvaro i din gemenskap
  • en möjlighet att bilda ett nätverk med andra alumner från universitetet lokalt
  • Alla medlemmar får tidningen Yliopisto och/eller tidningen HUB hemskickad
  • Medlemskapet ger också andra förmåner, som även utformas lokalt
  • Roliga och kompetenshöjande evenemang för universitetets alumner och vänner i alla åldrar

Vem kan bli medlem i klubben?

Alla de som har beviljats rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet eller har arbetat som forskare vid universitetet eller är/varit anställda vid universitetet är alumner och kan delta i den alumnverksamhet Alumnföreningen arrangerar. .

Hur grundarman en lokal alumnklubb?

klubi1Alumnföreningen vid Helsingfors universitet hjälper dig gärna grunda en lokal klubb. Om det på din ort bor många alumner och vänner av universitetet och du har lust att bilda en klubb - ta då kontakt med Alumnföreningens verksamhetsledare.

Alumniklubben i Kouvola

 

 

Exempel på lokala Alumnklubbars evenemang

  • Vetenskap och praktik: paneldiskussion med forskare och alumner om ett aktuellt ämne ur vetenskaplig och praktisk synvinkel
  • Universitetskvällar: klubben besöker lokala sport- och kulturevenemang
  • Vin- och ölprovningar
  • Nätverksluncher