Alumnfonden understöder begåvade och flitiga studerande

Heli Miettinen
Foto: Wilma Hurskainen

 Alumnfonden stöder aktiva begåvade grundexamensstuderande med stipendier som delas ut årligen. Det är möjligt att inom Alumnfonden upprätta namngivna fonder för särskilt anvisade områden.

Intervju med stipendiat år 2009

Fondens grundkapital utgörs av medlen i fonden för Helsingfors universitets alumner rf. Fondmedlen kan utökas genom privatpersoners testamenten och donationer av privatpersoner, samfund och stiftelser. Fonden utökas också årligen genom donationer som erhålls i samband med medlemsavgifterna.

Fondens syfte är att dela ut stipendier till aktiva begåvade studenter i alla fakulteter. Med stipendierna vill alumnföreningen erbjuda framtidens experter en möjlighet att förverkliga sådant som inte är möjligt att förverkliga enbart med studiestöd. Alumnstipendier har delats ut sedan år 2002.

Fondens kapital är drygt 550 000 euro.  Kapitalet förvaltas av den gemensamma kapitalförvaltningen för Helsingfors universitets fonder, separat från det kapital som beviljats universitetet i statsbudgeten. Helsingfors universitets fondförvaltning ansvarar för att kapitalplaceringarna är solida och produktiva samt betalar fonden en årlig avkastning i enlighet med konsistoriets beslut.

Erkki Liikanens donation var den första betydande donationen i alumnfonden.Läs mera >>

Våren 2008 fick Alumnfonden ett betydande tillskott då fonden Miljöns vänner grundades i anslutning till Alumnfonden. Läs mera >>

14.5.2009 grundades en ny fond i anslutning till Alumnfonden, Juha Korppi-Tommolas fond. Fonden delar ut stipendier till begåvade studenter som varit aktiva inom studentkåren, studentnationerna eller ämnesföreningarna.

Stöd studenterna – ge ditt bidrag!

För mera information om donationer och insamlingskampanjen kontakta föreningens verksamhetsledare Pia Österman eller universitetets fonder www.helsinki.fi/rahastot eller http://www.helsinki.fi/fonder/index.htm (på svenska).