Pohjois-Amerikan tutkimus

Opiskelija kirjastossa

Tietoa opintolinjasta

Pohjois-Amerikan tutkimus on monitieteistä ja monimetodologista Yhdysvaltain ja Kanadan kulttuuri(e)n tutkimusta. Se pohjautuu sekä aluetutkimuksen että kulttuurintutkimuksen perinteisiin ja etsii suomalaisia ratkaisuja ja tulkintoja Pohjois-Amerikan tutkimiselle ja tuntemiselle. Helsingin yliopiston ohjelma yhdistää Yhdysvaltain tutkimuksen (American Studies) ja Kanadan tutkimuksen (Canadian Studies) yhteiseksi monitieteeksi.

Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintolinja tarjoaa erityisesti opetus- ja tutkimustehtävissä tai talouselämän ja järjestötoiminnan palveluksessa tarvittavaa Yhdysvaltain ja Kanadan tuntemusta. Opintolinja järjestää omaa opetusta ja kokoaa alan opetusta antavien muiden tahojen kurssitarjontaa. Opetusta annetaan lähinnä suomeksi ja englanniksi.

Opiskelu

Pohjois-Amerikkaan erikoistuvat opiskelijat voivat suorittaa alue- ja kulttuurintutkimuksesta pääaine- tai sivuaineopinnot tai yksittäisiä opintojaksoja kiinnostuksensa mukaan. Pohjois-Amerikkaan erikoistumalla voi tehdä myös lisensiaatin ja/tai tohtorin jatkotutkinnon.

Perusopinnoissa tavoitteena on tutustuttaa opiskelija poikkitieteiseen ajatteluun ja Pohjois-Amerikan tutkimuksen perinteeseen sekä opettaa hänelle perusasiat Yhdysvaltain ja Kanadan historiasta, ympäristöstä, yhteiskunnista ja kulttuureista.

Aineopinnoissa syvennetään opiskelijan tuntemusta poikkitieteellisestä ajattelusta ja sen soveltamisesta Pohjois-Amerikan tutkimiseen. Tieteenalakohtaiset opintojaksot mahdollistavat tutustumisen siihen kuinka Pohjois-Amerikan tutkimus keskustelee perinteisten tieteenalojen kanssa.

Syventävissä opinnoissa opiskelijat saavuttavat perusteelliset tiedot omasta erikoistumisalastaan ja hankkivat tutkielman tekemiseen tarvittavat metodologiset tiedot ja taidot. Opinnoissa keskitytään tutkielman kirjoittamiseen ja sitä tukeviin metodologisiin, teoreettisiin ja temaattisiin opintoihin. Maisterin tutkinnon suorittaneella henkilöllä on laajat tiedot Yhdysvalloista ja Kanadasta ja hän osaa tehdä poikkitieteistä tutkimusta.

Alue- ja kulttuurintutkimus on sivuaineena avoin kaikille Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Pohjois-Amerikan tutkimuksen sivuaineopinnot voidaan liittää periaatteessa mihin tahansa Helsingin yliopiston tutkintoon, jolloin opiskelija voi pitkälti suunnitella opintonsa omia pääaineopintojaan tukevaksi.

Opiskelijat, jotka haluavat syvällisesti perehtyä Pohjois-Amerikan poikkitieteiseen tutkimukseen, voivat hakea oikeutta pääaine- tai jatko-opintojen suorittamiseen alue- ja kulttuurintutkimuksesta. Humanistisen tiedekunnan pääaineopiskelijat voivat hakea pääaineen vaihtoa alue- ja kulttuurintutkimukseen.

Pohjois-Amerikan tutkimuksen tutkintovaatimuksiin pääset tutustumaan tämän linkin kautta.

Tutkimus

Pohjois-Amerikan tutkimus järjestää joka toinen vuosi Maple Leaf & Eagle -konferenssin, joka on keskeinen osa koko alue- ja kulttuurintutkimuksen tutkimusalaa. Vuodesta 1986 alkaen järjestetty konferenssi on isoimpia Euroopassa järjestettäviä konferensseja. Seuraava, järjestyksessään 16. konferenssi järjestetään keväällä 2016. Lisätietoja>>

Vuodesta 1976 toiminut Klubi tarjoaa tärkeän keskustelufoorumin Suomessa toimiville Pohjois-Amerikan tutkimuksen tutkijoille ja opiskelijoille. Pitkän historiansa aikana Klubi-seminaari on koonnut yhteen Yhdysvaltoihin ja Kanadaan liittyvistä tutkimusaiheista kiinnostuneita ja isännöinyt useita tunnettuja kirjailijoita, historioitsijoita ja valtiotieteilijöitä.

Luentopassi PAM