Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen - syksy 2012

I periodi: ma 16–18 & pe 14–16, 7.9.–19.10.2012
Paikka: U40 sali 1 (paitsi 19.10. pienryhmissä: EKA U38 A205; LAM U38 A132; Norden U38 A109; PAM U38 D112; VIE U38 B107; IKEBB Aleksanteri-instituutin pohjakerroksen seminaarihuone)

Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen (XAK110, 5 op)
I periodi: ma 16–18 & pe 14–16, Stadius & Kettunen, 7.9.–19.10. Ilmoittautuminen WebOodissa 14.8.–4.9. (tunniste 402183).


Kurssin koordinaattorit
Peter Stadius, peter.stadius(at)helsinki.fi
Harri Kettunen, harri.kettunen(at)helsinki.fi

Kohderyhmä
Opintojakso on pakollinen kaikille alue- ja kulttuurintutkimuksen perusopintoja suorittaville opiskelijoille, sekä pääaine- että sivuaineopiskelijoille. Se on pakollinen myös Aleksanteri-instituutin Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opiskelijoille.

Ajoitus
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa.

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee alue- ja kulttuurintutkimuksen peruskäsitteet. Opiskelijalla on käsitys siitä, mitä poikkitieteinen lähestymistapa tarkoittaa ja hän osaa tehdä alue- ja kulttuurintutkimuksen perusopintotasoisia harjoitustehtäviä.

Sisältö
Opintojakso johdattaa alue- ja kulttuurintutkimuksen keskeiseen käsitteistöön ja lähestymistapoihin. Tieteidenvälisyyteen liittyvät näkökulmat ovat erityisesti esillä kurssin luennoilla ja opiskelijoiden harjoitustehtävissä.

Ohjelma

7.9.           Johdanto, kulttuurintutkimus (Peter Stadius, mukana 1. harjoitustehtävä)
10.9.         Kulttuuri ja alue: tilallinen käänne (Peter Stadius, mukana 2. harjoitustehtävä)
14.9.         Rajat, alueet ja identiteetti (Heikki Mikkeli, mukana 3. harjoitustehtävä)
17.9.         Muuttuva menneisyys (Harri Kettunen)
21.9.         Ei luentoa
24.9.         Kulttuurin merkitykset (Anu Korhonen)
28.9.         Nationalismit (Tiina Airaksinen, mukana 4. harjoitustehtävä)
1.10.         Muisti ja unohdus (Arto Luukkanen)
5.10.         Sukupuoli (Sarri Vuorisalo-Tiitinen)
8.10.         Matkakertomukset ja kulttuurien kohtaaminen (Peter Stadius)
12.10.       Kulttuurintutkimus ja poikkitieteellisyys (Martti Pärssinen)
15.10.       Alkuperäiskansat ja kulttuurintutkimus: Esimerkkinä Pohjois-Amerikka (Rani-Henrik Andersson)
19.10.       Palautekeskustelu


Harjoitustehtävien ohjeet

Suoritustavat
Opintojakso suoritetaan pakollisilla luennoilla ja niihin liittyvillä harjoitustehtävillä.
Harjoitustehtävät ja niiden ohjeet tulevat näille sivuille pian.

Arviointi
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään osallistumista luennoille sekä kaikkien harjoitustehtävien tekemistä annetussa aikataulussa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus
Kurssin oheislukemistona käytetään teosta Heikki Mikkeli & Jussi Pakkasvirta (2007), Tieteiden välissä? Johdatus monitieteisyyteen, tieteidenvälisyyteen ja poikkitieteisyyteen.