Tutkimus Jatkokoulutus Yhteystiedot

Unioninkatu 38 B (PL 59)
00014 Helsingin yliopisto

Flamma-intranet

Opinnäytteet

Pro gradu -tutkielmat

2008
MIKKO SUUTARINEN, Itäkylän muslimit: Dongxiang-kansan identiteetti

2007
ERIKA SANDMAN, Katsaus wutunin kielen nominimorfosyntaksiin

Lisensiaattitutkimukset

Väitöskirjat

2006
Rybatzki, Volker

2005
Xu, Elina-Qian