Tutkimus Jatkokoulutus Yhteystiedot

Unioninkatu 38 B (PL 59)
00014 Helsingin yliopisto

Flamma-intranet

Tutkimus ja jatkokoulutus

KirjojaTällä hetkellä tutkimuksen painopiste on Amdon (Gansu-Qinghai) alueella Kiinan ja Tiibetin rajalla itäisessä Keski-Aasiassa. Opiskelijaa rohkaistaankin valitsemaan painopistealueeseen liittyvä tutkimusaihe. Metodologisesti mahdollisia ovat tutkimusaiheet, joiden lähestymistapa edustaa vertailevaa kielitiedettä, lingvististä typologiaa, vertailevaa uskontotiedettä tai etnis-poliittisia toimintatapoja. Vuosina 2005-2008 oppiaineen tutkimusta tehtiin projektissa Ethnic Interaction and Adaption in Amdo Qinghai, jota tuki Suomen Akatemia.

Amdo-projektin lisäksi toimii tutkimusprojekti An Etymological Dictionary of Middle Mongolian, jota rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen Tiedeseura.