Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Työelämään

Unioninkatu 38 B (PL 59)
00014 Helsingin yliopisto

Flamma-intranet

Opiskelu

KirjastossaOpinto-ohjelma perustuu metodologisesti yhdistelmään vertailevaa kielitiedettä sekä Keski-Aasian alueen etnisen ja kulttuurisen tutkimuksen eri aspekteja. Opiskelija voi erikoistua joko kieliin tai kulttuuriin. Perinteisesti opintojen ytimenä on ollut vertaileva kielitiede, mutta opiskelija voi halutessaan myös keskittyä filologiaan, tekstologiaan, vertailevaan uskontotieteeseen, taidehistoriaan tai muuhun kulttuurintutkimukseen.

Opintojen painopisteenä voi olla joko muinainen Keski-Aasia, islamilainen ja turkkilainen Keski-Aasia, tiibetiläis-mongolialainen kulttuuripiiri, Mantsuria tai Siperia.

Opiskelijan edellytetään kuitenkin opiskelevan vähintään kahta klassista kirjakieltä sekä kahta modernia kieltä, kuin myös vastaavia kulttuurisia ja historiallisia reaalioita. Opiskelu on pääasiassa itsenäistä työskentelyä.

Kenttätyö ja käytännön kieliopinnot Keski-Aasian alueella ovat suositeltavia jo opintojen alkuvaiheessa. Kenttätyö on suositeltavaa myös opintojen loppuvaiheessa.

Altaistiikan opiskelijat voivat hakea vaihto-opiskelijapaikkoja niihin yliopistoihin, joihin laitoksella tai yliopistolla on voimassa oleva vaihtosopimus. Ulkomailla suoritetut opinnot hyvitetään tutkintovaatimusten mukaisessa laajuudessa asianmukaista todistuksia vastaan.

Merkittävin vaihto-opiskelun muoto EU:n alueella on Erasmus, joka mahdollistaa opiskelun yhden lukuvuoden ajaksi toisessa sopimusyliopistossa. Lyhin mahdollinen opiskeluaika on 3 kk ja pisin 12 kk. Useimmissa yliopistoissa kurssit ovat lukuvuoden mittaisia. On tärkeää ottaa etukäteen selvää sekä lukukausien alkamis- ja päättymisajankohdista että kurssien pituuksista. Erasmus-stipendi, jonka suuruudesta yliopisto päättää vuosittain, voidaan antaa kerran perus- tai jatkotutkintoa suorittavalle.