Yhteystiedot

Unioninkatu 38 B (PL 59)
00014 Helsingin yliopisto

Flamma-intranet

Tervetuloa altaistiikan verkkosivuille!

NauhaHelsingin yliopisto on yksi niistä harvoista yliopistoista maailmassa, jossa altaistiikkaa voi opiskella pääaineena. Oppiaine kattaa maantieteellisen alueen, johon kuuluvat Mongolia, Mantsuria, Siperia, Turkestan sekä Tiibet.

Altaistiikka on ainoastaan maisterintutkinnon pääaine ja siinä on rajattu sisäänotto. Aineen uusilta opiskelijoilta edellytetään koti- tai ulkomainen kandidaatintutkinto (BA), jossa pääaineena on soveltuva lingvistinen tai filologinen aine (esimerkiksi Itä-Aasian tutkimus, Keski-Aasian tutkimus tai fennougristiikka).

Oppiaine on tieteellisesti suuntautunut ja tähtää tutkijakoulutukseen. Tiedollisia ja taidollisia etukäteisvaatimuksia ei ole, mutta opintojen etenemisen kannalta on edullista, jos opiskelija pystyy lukemaan kurssikirjallisuutta oppiaineen työkielillä (englanti, saksa, ranska, venäjä). Myös opinnäytteiden kirjoittamista kansainvälisillä kielillä suositellaan. Kotimaisten kielten taitoa ei edellytetä, mutta esimerkiksi turkin, tiibetin ja mongolian taito ovat eduksi. Luentojen ja seminaarin kieli valitaan osallistujien mukaan.

Oppiaineen vastuuhenkilönä toimii Itä-Aasian kielten ja kulttuurien professori sekä hänen valtuuttamansa muut opettajat ja asiantuntijat.

Opiskelijaksi haetaan Opintopolku-sivuston ja Helsingin yliopiston verkkosivujen kautta.