Kirjasto:
informaatikko Marko Tiainen
puh. 050 319 8581

Viestintä:
informaatikko Niina Into
puh. 050 318 5667

Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Lehdet

Lehdet

Aleksanteri-instituuttiin tilataan tutkijoiden toiveiden mukaisesti Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen tieteellisiä kausijulkaisuja paperiversiona (ks. lista alla). Lehtiä lainataan Aleksanteri-instituutin henkilökunnalle, mutta tarvittaessa myös muut ovat tervetulleita lukemaan numeroita instituuttiin sopimuksen mukaan (ota yhteyttä informaatikko Marko Tiaiseen). Säilytysajat vaihtelevat lehtikohtaisesti yhdestä vuodesta pysyväissäilytykseen.

Aleksanteri-instituutin kirjasto tarjoaa yhdessä pääyhteistyökumppaneidensa Helsingin yliopiston kirjaston ja Kansalliskirjaston kanssa Helsingin yliopiston henkilökunnalle, opiskelijoille ja vieraileville tutkijoille pääsyn laajoihin e-aineistojen kokoelmiin (e-lehdet, e-kirjat, kokoteksti- ja viitetietokannat, e-hakuteokset jne.) Helka-tietokannan kautta. Esimerkiksi Integrum-portaali sisältää satoja IVY-maiden sanoma- ja aikakauslehtiä kokotekstiaineistona.

Kirjaston hankkimien verkkoaineistojen etäkäyttö yliopiston verkon ulkopuolelta on mahdollista yliopiston tutkijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle sekä opiskelijoille. Katso lisätietoja etäyhteydestä täältä.

Aleksanteri-instituutin kausijulkaisut vuonna 2017

Acta Slavica Iaponica
Das Argument
Baltic Worlds
Carelia
Communist and Post-Communist Studies
Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization
Foreign Policy Analysis
Helsingin Sanomat
Historiallinen aikakauskirja
Idäntutkimus
International Political Sociology
International Strategic Studies
International Studies Perspectives
International Studies Quarterly
International Studies Review
Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society
Международные процессы - International Trends
Le Monde diplomatique & Novaja Gazeta
Nationalities Papers
New York Review of Books
Новая Польша
Osteuropa
ПОЛИС - Политические Исследования
Rajamme vartijat
Регион: экономика и социология
Revue d'Etudes Comparatives Est Ouest
Slavonic and East European Review
Социологический журнал
Der Spiegel
Studies in East European Thought
Tiede ja edistys
Tieteessä tapahtuu
Ulkopolitiikka - Utrikespolitik
Venäjän aika
Yliopisto
Zeitschrift Marxistische Erneuerung
Журнал социологии и социальной антропологии

 

Sivun alkuun