Koulutussuunnittelija Minna Oroza
puh. 02941 23614

Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Ukraina-opintokokonaisuus

UkrainaUkraina-opintokokonaisuus (30 op) toteutetaan kielten kandiohjelman ja Aleksanteri-instituutin yhteistyönä. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden perehtyä Ukrainan kieleen, kulttuuriin, historiaan sekä nyky-yhteiskuntaan. Opintokokonaisuudessa huomioidaan myös alueen sosiaalinen ja taloudellinen kehitys.

Opinnot koostuvat kieliopinnoista sekä kolmesta teema-alueesta. Nämä teema-alueet ovat Ukrainan kirjallisuus ja kulttuuri, Ukrainan historia ja yhteiskunta sekä Ukraina, Eurooppa ja Venäjä.

Tervetuloa opintojen pariin!

Напрямок з Українських Досліджень

Напрямок з Українських Досліджень є додатковою мультидисциплінарною програмою (30 ECTS балів). Навчання сприяє орієнтуванню студентів у питаннях мови, культури, історії та сучасного суспільного життя України, а також соціального й економічного розвитку цієї держави.

Українські Дослідження включають вивчення мови і накопичення знань відповідно до трьох тематичних напрямів: «Література та Культура України», «Історія та Суспільство України», а також «Україна, Європа та Росія».

Українські Дослідження куруються Александрівським Інститутом у співпраці з Відділенням Слов’янських і Балтійських Мов та Літератур. Навчання складається з лекцій, літературних студій, семінарів, дискусій, он-лайн курсів, відкритих лекцій та навчальних поїздок.


Програму відкрито для всіх студентів університету Гельсінкі, студентів по обміну, а також студентів інших університетів Фінляндії згідно з Угодою про Право Гнучкого Навчання (JOO).