Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Työharjoittelu

Aleksanteri-instituutin tavoitteena on luoda edellytykset mielekkäälle työharjoittelulle, joka osaltaan pätevöittää opiskelijaa tuleviin haasteisiin työelämässä. Onnistuneelle työharjoittelulle on olennaista, että se suunnitellaan huolellisesti etukäteen ja että harjoittelujaksolle asetetaan selkeät tavoitteet. Lisäksi opiskelijoita pyritään tukemaan harjoittelupaikan löytämisessä.

Yksi tapa lähteä kansainväliseen harjoitteluun on uusi Erasmus-työharjoitteluohjelma. Opiskelija voi etsiä itse sopivan harjoittelupaikan ja hakea sitä varten apurahaa. Vinkkejä sopivista kohteista voi kysyä Aleksanteri-instituutista. Hakukäytännöt vaihtelevat eri yliopistojen välillä. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa Erasmus-harjoittelijavaihdolle ei ole erillisiä hakuaikoja vaan haku on jatkuva. Lisätietoja apurahasta yms. voi kysellä Helsingin yliopiston urapalveluista. Myös CIMO:n kautta on mahdollista lähteä työharjoitteluun ulkomaille.

Omatoiminen tiedonhaku kannattaa aloittaa Aarresaaren kansainvälisen työnhaun linkkilistan avulla.

Lisätietoja:

Koulutusohjelmajohtaja Jouni Järvinen, jouni.jarvinen@helsinki.fi