Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijuus ja työelämä

Aleksanteri-instituutin monitieteiset koulutusohjelmat tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden kehittyä Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaksi. Monipuolinen ja kansainvälinen alueasiantuntijuus antaa hyvät valmiudet toimia työelämässä.

Instituutissa on tarjolla uratavoitteisiin ja opintojen suunnitteluun liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Opinto- ja työelämäohjaus auttaa opiskelijaa kehittämään omaa asiantuntijuuttaan ja perehdyttää Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijan keskeiseen toimintakenttään. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oman asiantuntijuutensa merkityksen työmarkkinoilla ja osaa valita työllistymistä tukevia painotuksia.

Keskeisimmät ohjauksen välineet ovat työelämäkurssi, VIE-päivät ja henkilökohtainen neuvonta. Keväällä 2012 Aleksanteri-instituutti pilotoi myös ryhmämentorointia yhdessä Helsingin yliopiston urapalveluiden ja valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa. Onnistuneen pilottiprojektin seurauksena ryhmämentorointiohjelma järjestettiin uudestaan myös lukuvuonna 2012-13.

Lue juttu ryhmämentoroinnista valtiotieteellisen tiedekunnan sivuilta!

Aleksanteri-instituutti on myös Venäjän ja itäisen Euroopan osaajana työmarkkinoilla (OVET) -hankkeen päätoteuttaja. Hanke edistää valtakunnallisesti työelämäohjausta, opintojen työelämärelevanssia, opintojen sujuvuutta ja työllistymistä. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on korkeakoulujen henkilökunta.