Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Työelämäkurssi

Kurssi

405796 Itäisen Euroopan alueasiantuntijana työelämässä (XAK210, XAK310, 4-5 op)
III periodi 15.01.2013-26.02.2013, ti klo 14-16,PR AUD IX
Opettaja: useita opettajia

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Weboodissa
Jos et ole Helsingin yliopiston opiskelija, voit ilmoittautua kurssille lähettämällä sähköpostia kurssin koordinaattorille.

 

Sisältö

Kurssi antaa uratavoitteisiin ja opintojen suunnitteluun liittyvää ohjausta ja neuvontaa, jossa huomioidaan alueasiantuntijuuteen liittyvät erityistarpeet sekä monitieteisen alueosaamisen tarjoamat mahdollisuudet. Kurssi sisältää luentoja, keskustelutilaisuuksia, oppimistehtäviä ja vierailuja.

Kurssi on suunnattu  eri alojen opiskelijoille, jotka haluavat kehittää osaamistaan itäisen Keski-Euroopan, Balkanin, Baltian, Ukrainan tai Venäjän asiantuntijoina. Kurssilla perehdytään kohdealueen asiantuntijan keskeiseen toimintakenttään ja erilaisiin työtehtäviin.

15.1. Omien työnhakutaitojen arviointi, kurssitehtävien ja kurssilla käytettävien työvälineiden esittely. Luento alueasiantuntijuudesta ja työelämärelevanssista / Jouni Järvinen

22.2. Alumnipaneeli

29.2. Oman osaamisen hinnoittelu, työttömyysturva ja ammattijärjestöt
(Luennoitsija: Simo Pöyhönen, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetyt ry)

5.2. Yritysvierailu

12.2. Oman osaamisen tunnistaminen ja markkinointi
(Luennoitsija: Leena Itkonen, Ura- ja rekrytointipalvelut, HY)

19.2. Kv-kokemuksen merkitys työelämässä ja työharjoittelumahdollisuudet ulkomailla
(Luennoitsija: Jaana Mutanen, Cimo kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus)

26.2. Vierailu
Korvaavuudet

IKEBB:issä kurssi on ensisijaisesti aineopintojen kurssi, jonka voi hyväksilukea aineopintojen kohtaan Työelämään orientoivat opinnot (XAK210, 405796, 4 op). Kurssin voi myös sisällyttää  IKEBB:in syventävien opintojen kohtaan  Työelämäorientaatio (XAK310, 405438, 5 op), mutta tällöin on sovittava yhden opintopisteen lisäsuorituksesta kurssin vetäjän kanssa. Lisäksi kurssin voidaan hyväksilukea perusopintoihin, mutta asiasta on sovittava erikseen.

Alue- ja kulttuurintutkimuksessa kurssin voi myös hyväksilukea aineopintojen työelämään orientoiviin opintoihin (XAK210, 405796, 4 op) tai syventävien opintojen työelämäorientaatioon (XAK310, 405438, 5 op), jolloin on sovittava lisäsuorituksesta kurssin vetäjän kanssa.

Kurssin voi suorittaa osana Ukraina-opintoja, mutta korvaavuudesta on sovittava erikseen.

Kurssin voi sisällyttää Aleksanteri-instituutin maisterikoulun opintoihin.

Kurssilla voi korvata suomalais-ugrilaisten kielten opintojaksot ZVI223T, ZUG252T ja ZUN240T (4 op).

Nykykielten laitoksen länsi- ja eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien TE-opetuksen korvaamisesta voi sopia laitoksen kanssa.


Suoritustapa

Läsnäolo tunneilla ja vierailuilla, kurssitehtävien hyväksytty suorittaminen ja aktiivinen osallistuminen keskusteluun (4 op).
Kurssin voi suorittaa myös 5 opintopisteen laajuisena, jolloin opiskelija kirjoittaa valittavan teoksen pohjalta referaatin.

Opintojakso arvoidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Suunnittelija Laura Quist, laura.quist(at)helsinki.fi