Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

toimisto 050 3565 802,
fax 02941 23620

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

 

Opiskelu Aleksanteri-instituutissa

Aleksanteri-instituutti koordinoi monitieteistä verkostoa, johon kuuluu yliopistoja, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia niin Suomesta kuin ulkomailtakin, ja tarjoaa mahdollisuuden erikoistua Venäjän ja Itä-Euroopan asiantuntijaksi yliopisto-opintojen kaikissa vaiheissa.

Valtakunnallinen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen tohtoriohjelma

 • monitieteinen tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien verkosto
 • kansainvälisten huippututkijoiden vetämiä luentoja, seminaareja ja workshopeja
 • lähes 50 korkeatasoista väitöskirjaa vuosina 2002-2013
 • www.helsinki.fi/vie-tutkijakoulu

Valtakunnallinen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen maisterikoulu

 • 12 suomalaisen yliopiston verkosto
 • Opiskelijat valmistuvat omasta pääaineestaan ja kotiyliopistostaan. VIExpert-opinnot tarjoavat vahvan Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntemuksen
 • relevanttia VIE-alueen erityisosaamista työelämän tarpeisiin
 • erikoiskursseja, seminaareja, opiskelijavaihtoa ja työelämävalmiuksia
 • 500 opiskelijaa, yli 200 valmistunutta maisteria vuodesta 1998 lähtien
 • www.helsinki.fi/vie-maisterikoulu

IKEBB - Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus

 • monitieteinen oppiaine Helsingin yliopiston laitostenvälisenä yhteistyönä
 • paljon kansainvälisiä yhteyksiä, mm. vierailevia luennoitsijoita kohdemaista
 • innovatiiviset opetusmenetelmät tukevat asiantuntijuutta ja valmistavat opiskelijaa työelämän vaatimuksiin
 • yli 300 pää- ja sivuaineopiskelijaa vuosittain
 • www.helsinki.fi/aleksanteri/opetus/ikebb

Ukraina-opintokokonaisuus

 • monitieteinen sivuainekokonaisuus yhteistyössä HY:n nykykielten laitoksen kanssa
 • fokuksessa ukrainan kieli, kulttuuri, historia, nyky-yhteiskunta ja talous
 • aktiivista yhteistyötä kansainvälisten tutkimuslaitosten ja ukrainalaisten yliopistojen kanssa
 • noin 80 opiskelijaa vuosittain
 • www.helsinki.fi/aleksanteri/opetus/ukraina

Kieliharjoittelu

Alumniyhdistys Aleksanteri-alumnit on hyvä kanava pitää yhteyttä instituuttiin ja verkostoihin valmistumisen jälkeenkin.

Lisätietoa ohjelmista ja hakemisesta saat kokonaisuuksien omilta sivuilta.