Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Opiskelu Aleksanteri-instituutissa

Aleksanteri-instituutti koordinoi monitieteistä verkostoa, johon kuuluu yliopistoja, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia niin Suomesta kuin ulkomailtakin, ja tarjoaa mahdollisuuden erikoistua Venäjän ja Itä-Euroopan asiantuntijaksi yliopisto-opintojen kaikissa vaiheissa.

Finnish-Russian network in Russian and Eurasian studies in the field of social sciences and humanities (FRRESH)

 • monitieteinen verkostohanke aluetutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämiseksi
 • toteutetaan yhteistyössä mm. Pietarin eurooppalaisen yliopiston (EUSP) kanssa
 • toiminta käynnistyy keväällä 2016
 • http://blogs.helsinki.fi/frreshnetwork/

Valtakunnallinen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen maisterikoulu

 • 12 suomalaisen yliopiston verkosto
 • Opiskelijat valmistuvat omasta pääaineestaan ja kotiyliopistostaan. VIExpert-opinnot tarjoavat vahvan Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntemuksen
 • relevanttia VIE-alueen erityisosaamista työelämän tarpeisiin
 • erikoiskursseja, seminaareja, opiskelijavaihtoa ja työelämävalmiuksia
 • 500 opiskelijaa, yli 200 valmistunutta maisteria vuodesta 1998 lähtien
 • www.helsinki.fi/vie-maisterikoulu

IKEBB - Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus

 • monitieteinen oppiaine Helsingin yliopiston laitostenvälisenä yhteistyönä
 • paljon kansainvälisiä yhteyksiä, mm. vierailevia luennoitsijoita kohdemaista
 • innovatiiviset opetusmenetelmät tukevat asiantuntijuutta ja valmistavat opiskelijaa työelämän vaatimuksiin
 • yli 300 pää- ja sivuaineopiskelijaa vuosittain
 • www.helsinki.fi/aleksanteri/opetus/ikebb

Ukraina-opintokokonaisuus

 • monitieteinen sivuainekokonaisuus yhteistyössä HY:n nykykielten laitoksen kanssa
 • fokuksessa ukrainan kieli, kulttuuri, historia, nyky-yhteiskunta ja talous
 • aktiivista yhteistyötä kansainvälisten tutkimuslaitosten ja ukrainalaisten yliopistojen kanssa
 • noin 80 opiskelijaa vuosittain
 • www.helsinki.fi/aleksanteri/opetus/ukraina

Monitieteinen Venäjän tutkimus

 • HY:n humanistisen tiedekunnan temaattinen, monitieteinen sivuainekokonaisuus yhteistyössä HY:n nykykielten laitoksen kanssa
 • tarjoaa eri alojen opiskelijoille kattavan peruspaketin Venäjästä aiheina valtio ja turvallisuus, yhteiskunta ja hyvinvointi, identiteettipolitiikka, luonnonvarat, ympäristö ja talous, kirjallisuus ja kulttuuri sekä Venäjä naapurina
 • avoin kaikille HY:n maisteriopiskelijoille tiedekunnasta riippumatta; lisäksi yksittäisille kursseille voivat osallistua myös muut HY:n opiskelijat sekä valtakunnallisen VIExpertin opiskelijat
 • http://blogs.helsinki.fi/modulaariset/venaja/

Kieliharjoittelu

Alumniyhdistys Aleksanteri-alumnit on hyvä kanava pitää yhteyttä instituuttiin ja verkostoihin valmistumisen jälkeenkin.

Lisätietoa ohjelmista ja hakemisesta saat kokonaisuuksien omilta sivuilta.