Koulutussuunnittelija Minna Oroza
puh. 02941 23614

Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

IKEBB - tutkintovaatimukset

Opiskelijat tehostekuvassa

  Uudet koulutusohjelmat syksystä 2017 alkaen

  IKEBB on suuntautumisvaihtoehto syksyllä 2017 alkavassa uudessa kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa sekä uudessa alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa. IKEBB:iä voi opiskella myös IKEBB I (30 op) ja IKEBB II (15 op) -opinnot käsittävinä opintokokonaisuuksina. Lisätietoa tutkintorakenteesta ja opetuksesta löytyy ohjelmien WebOodi-oppaista:

  WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma > Tutkintorakenteet -välilehti: Alue- ja kulttuurintutkimus (180 op)

  WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma > Tutkintorakenteet -välilehti: Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma (120 op), Opintosuunta: Euroopan kulttuurit

  IKEBB I -opintokokonaisuus:
  WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma > Opintokokonaisuudet > KUKA-IK500 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus I, 30 op

  IKEBB II -opintokokonaisuus:
  WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma > Tutkintorakenteet > Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet > ALKU-IK530 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus II, 15 op

  Sivun alkuun

  Vanhan järjestelmän mukaiset tutkintovaatimukset 31.7.2020 asti

  IKEBB:iä voi vanhassa järjestelmässä voi opiskella perus-, aine- ja syventävät opinnot käsittävänä sivuaineena tai pääaineena, omana opintosuuntanaan osana Maailman kulttuurien laitoksen alue- ja kulttuurintutkimuksen oppiainetta. Tutkintorakenteet löytyvät WebOodi-oppaista:

  IKEBB PÄÄAINEENA
  WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Maailman kulttuurien laitos > Alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja > Tutkintorakenteet -välilehti:

  >Humanististen tieteiden kandidaatti, alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja (180 op)

  > Filosofian maisteri, alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja (120 op)

  IKEBB SIVUAINEENA
  WebOodin etusivu > Opintotarjonta > Opinto-oppaat > Humanistinen tiedekunta > Maailman kulttuurien laitos >Alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja > Opintokokonaisuudet -välilehti (ks. myös Opintojaksot)

  > 94301 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus, perusopinnot (XIK100) 25 op
  > 94304 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus, aineopinnot (XIK200) 35 op
  > 405408 Alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja, syventävät opinnot sivuaineopiskelijalle (XAK300IS) 60 op

  Vastaavuustaulukko vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti opintoja suorittaville sivuaineopiskelijoille (pdf)
  Huom: taulukkoa on päivetty 7.9.17: KUKA-IK502 Johdatus alue- ja kulttuurin tutkimukseen (5 op) on korvattu KUKA-101 Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssilla (5 op).

  Sivun alkuun

Vanhat tutkintovaatimukset

Lukuvuoden 2006 - 2007 tutkintovaatimukset (pdf-tiedosto)
Lukuvuosien 2007 - 2009 tutkintovaatimukset (pdf-tiedosto)
Lukuvuosien 2009 - 2011 tutkintovaatimukset (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2011-2012 tutkintovaatimukset, pääaine ( WebOodi)
Lukuvuoden 2011-2012 tutkintovaatimukset, sivuaine (WebOodi: aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)
Lukuvuosien 2012-2013 tutkintovaatimukset, pääaine (WebOodi)
Lukuvuosien 2012-2013 tutkintovaatimukset, sivuaine (WebOodi; aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)
Lukuvuosien 2013-2014 tutkintovaatimukset, pääaine (WebOodi)
Lukuvuosien 2013-2014 tutkintovaatimukset, sivuaine (WebOodi; aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)
Tutkintovaatimukset 2014-2015, pääaine (WebOOdi)
Tutkintovaatimukset 2014-2015, sivuaine (WebOodi: aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)

Sivun alkuun