Koulutussuunnittelija Minna Oroza
puh. 02941 23614

Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Ainejärjestöjä IKEBB-opiskelijoille

IKEBB

Sasha ry on vuonna 2010 perustettu Aleksanteri-instituutin Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintojen (ViExpert), Ukraina-opintokokonaisuuden ja IKEBB:in ainejärjestö. Sasha viihdyttää eri puolilta Suomea tulevaa jäsenistöään niin asiapitoisilla, Venäjään ja itäiseen Eurooppaan liittyvillä seminaareilla ja ekskursioilla, kuin vähemmän asiapitoisilla hurvitteluilla. Sasha on mukana vaikuttamassa ViExpertin, Ukraina- ja IKEBB-opintokokonaisuuksien opintoasioissa ja on aktiivisena myös työelämään liittyvissä kysymyksissä.

Rupla ry on on Helsingin yliopiston slaavilaisten kielten ja kulttuurien opiskelijoiden ainejärjestö, johon voivat liittyä kaikki Venäjän kielen ja kirjallisuuden sekä slaavilaisten kielten ja kulttuurien entiset ja nykyiset opiskelijat – ja kaikki muutkin slaavimieliset ihmiset. Ruplan toiminnan kantavana ajatuksena on tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia slaavilaisen ja balttilaisen sivistyksensä laajentamiseen.

Daina ry on Helsingin yliopiston slavistiikan ja baltologian laitoksen suojissa toimiva ainejärjestö. Dainan jäseniä ovat Helsingin yliopiston balttilaisten kielten ja  kulttuurien sekä Latvian ja Liettuan tutkimuksen (kuuluvat IKEBB-alueeseen) opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet jäsenrekisteriin.  Jäseneksi voidaan hyväksyä myös henkilö, joka ei opiskele yliopistossa,  mutta osoittaa muuten harrastuneisuutta Liettuan ja/tai Latvian  tutkimukseen ja/tai kieliin. Dainaan on mahdollista liittyä myös kannatusjäseneksi.