PUBLICATIONS

Project publications

Reassessing Cold War Europe

Edited by Sari Autio-Sarasmo & Katalin Miklóssy

Routledge, 2011

Check the book at Routledge's website


Individual project members' publications

Autio-Sarasmo, Sari, 'Khrushchev and Technology Transfer from the West'. In: Khrushchev in the Kremlin. Policy and Government in the Soviet Union, 1956–64. Eds. Jeremy Smith and Melanie Ilic. London: Routledge, 2010.
Check the book

Autio-Sarasmo, Sari, 'Soviet Economic Modernisation and Transferring Technologies from the West'. In: Modernisation in Russia since 1900. Eds. Markku Kangaspuro and Jeremy Smith. Studia Fennica Historica 12. Helsinki: SKS, 2006, pp. 104–124. Check the book

Jensen-Eriksen, Niklas, 'The First Wave of the Soviet Oil Offensive: The Anglo-American Alliance and the Flow of "Red Oil" to Finland during the 1950s'. Business History Vol. 49, No. 3, May 2007, pp. 348–366.

Jensen-Eriksen, Niklas, 'Brittisiivin suihkukoneiden aikakauteen. Ison-Britannian vientipolitiikka ja Suomen ilmapuolustuksen kehittäminen 1950-luvulla'. [Into the Jet Age on British Wings. British export policy and the development of Finnish air defence during the 1950s], Sotahistoriallinen aikakauskirja 25, 2006, pp. 304–338. (In Finnish)

Kansikas, Suvi, 'Neuvostoliitto ja EEC – vihamiehistä yhteistyökumppaneiksi'. [The Soviet Union and the EEC – from enemies to partners.] Idäntutkimus 2/2008, pp. 39–53. (In Finnish)

Kansikas, Suvi, '"Nordek is an Anti-Soviet Group." Soviet attitude to Finnish membership of the Nordek plan'. In: Between Nordic Ideology, Economic Interests and Political Reality. New Perspectives on Nordek. Ed. Jan Hecker-Stampehl. The Finnish Society of Science and Letters. Commentationes Scientiarum Socialium 73, Sastamala 2009, pp. 109-122.

Kansikas, Suvi, 'Kreml päätti, vai Tamminiemi? Nordek-hankkeen kohtalo Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden kuvastajana'. [The Kremlin decided, or Tamminiemi? The faith of the Nordek plan reflecting Finnish-Soviet relations] In: Ajankohta. Poliittisen historian vuosikirja. Ed. Klaus Lindgren. 2005, pp. 194–215. (In Finnish)

Koivunen, Pia, 'Neuvostoliitto ja nuorisofestivaalit 1940–50-luvuilla'. [The Soviet Union and the youth festivals in the 1940–50s.] Idäntutkimus 4/2009, pp. 16–27. (In Finnish)

Koivunen, Pia, 'The Moscow 1957 Youth Festival: Propagating a New Peaceful Image of the Soviet Union'. In: Soviet State and Society under Nikita Khrushchev. Eds. Melanie Ilic and Jeremy Smith. London: Routledge, 2009, pp. 46–65.
Check the Book

Koivunen, Pia, 'Eksotiikkaa ja neuvostoluksusta – kansainvälisiä kohtaamisia nuorisofestivaaleilla 1940–1960-luvuilla. [Exoticism and Soviet Luxury – International Encounters at the Youth Festivals, 1940s–1960s.] Lähde 2007, pp. 123–138. (In Finnish)

Nisonen-Trnka, Riikka, 'Miksi pieni on kaunista? Tšekkoslovakialaiset luonnontieteilijät ja aluetutkimuksen haasteet', in: Oi suuri ja mahtava metodologia? Näkökulmia idäntutkimukseen. Edita 2010. (In Finnish)

Nisonen-Trnka, Riikka, 'The Prague Spring of Science: Czechoslovak Natural Scientists Reconsidering the Iron Curtain', in: 1948 and 1968 – Dramatic Milestones in Czech and Slovak History. Edited by Laura Cashman, UK: Routledge Europe-Asia Studies Series, University of Glasgow 2010, pp. 106–122.

Nisonen-Trnka, Riikka, 'The Prague Spring of Science: Czechoslovak Natural Scientists Reconsidering the Iron Curtain'. Europe-Asia Studies, Vol. 60, No. 10, 2008, pp. 1749–1766.

Nisonen, Riikka , 'Politiikkaa ja piilolinssejä – akateemikko Otto Wichterlen toiminta Prahan kevään ja normalisoinnin aikana'. ['Politics and contact lenses – Otto Wichterle and the Prague Spring and the ensuing normalisation'] Historiallinen aikakauskirja 3/2006, pp. 293–305. (In Finnish)

Rindzeviciute, Egle, Constructing Soviet Cultural Policy: Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II, Linköping Studies in Arts and Sciences 437, Södertörn doctoral dissertations 31, Linköping, 2008.

Smith, Jeremy, 'Leadership and Nationalism in the Soviet Republics, 1953-59'. In: Khrushchev in the Kremlin. Policy and Government in the Soviet Union, 1956–64. Eds. Jeremy Smith and Melanie Ilic. London. Routledge, 2010.
Check the Book

Smith, Jeremy, 'Khrushchev and the Path to Modernisation through Education'. In: Modernisation in Russia since 1900. Eds. Markku Kangaspuro and Jeremy Smith. Studia Fennica Historica 12. Helsinki: SKS, 2006, pp. 221–236.
Check the book


  © Pia Koivunen & KIC research group.