KUNSKAP GENOM JÄRNRIDÅN – Överflyttning av kunskap och teknologi i Europa under kalla kriget

Det här forskningsprojektet kommer ge ett nytt perspektiv på undersökningen av kalla krigets historia på två sätt. Först skall vi utforska kontakter mellan öst och väst, där man ser på överföring av kunskap och teknologi. För det andra skall vi undersöka, vilken roll de små europeiska länderna, som var belägna i närheten av järnridån, hade. De viktigaste hypoteserna från projektet är att bevisa hur överflyttningen av kunskap och teknologi mellan öst och väst fortsatt, trots bipoläritet av kalla kriget och retorik om järnridåns ogenomtränglighet. Gamla existerande samarbetsformer bevarades i viss mån, men också nya kontakter etablerades.

Projektet är finansierat av Finlands akademi för 2007–2009 och det är administrerat av Aleksanteri Institute (Finnish Centre for Russian and East European Studies), Helsingfors universitet. Ledare för projektet: Dr. Sari Autio-Sarasmo.

  © Pia Koivunen & KIC research group.