Ajankohtaista:

Sivut päivitetty 28.10.2010

Projektin kirja julkaistu!
Reassessing Cold War Europe
Sari Autio-Sarasmo & Katalin Miklóssy (eds)

KIC-blog

TIETOA RAUTAESIRIPUN LÄPI - Tiedon ja teknologian siirto kylmän sodan Euroopassa

Tutkimusprojekti tuo uuden lähestymistavan kylmän sodan historiaan kahdella tavalla. Yhtäältä se tarkastelee idän ja lännen "kulissien takaisia" suhteita tiedon ja teknologian siirron näkökulmasta. Toisaalta projekti lähestyy tiedon ja teknologian siirtoa rautaesiripun molemmin puolin sijainneiden pienten ja keskisuurten Euroopan valtioiden näkökulmasta. Projekti lähtee siitä, että kylmän sodan kahtiajakautumisesta ja rautaesiripun läpäisemättömyydestä huolimatta tiedon ja teknologian siirtyminen idän ja lännen välillä jatkui. Ennen toista maailmansotaa luodut yhteydet säilyivät, mutta myös uusia kontakteja solmittiin.

Tutkimusprojekti on Suomen akatemian rahoittama ja se toimii Aleksanteri-instituutin alaisuudessa. Projektin johtaja on Dosentti, FT Sari Autio-Sarasmo.

  © Pia Koivunen & KIC research group.