KNOWLEDGE THROUGH THE IRON CURTAIN – Transferring Knowledge and Technology in Cold War Europe

Výzkumný projekt poskytne nový pohled na dějiny studené války ze dvou hledisek. Za prvé se budeme zabývat vztahy mezi Východem a Západem, probíhajícími v zákulisí a týkajícími se přenosu vědeckých a technologických poznatků. Za druhé se budeme věnovat roli menších evropských států na obou stranách železné opony. Základní hypotéza spočívá v tom, že přenos vědeckých a technologických poznatků mezi Východem a Západem – navzdory studené válce a tezi o neproniknutelnosti železné opony – pokračoval, staré existující formy spolupráce byly do určité míry udržovány a byly navázány i nové kontakty. Projekt je financován Finskou akademií a provádí ho Aleksanteri Instituutti (Finské centrum pro ruská a východoevropská studia) při Helsinské univerzitě. Vedoucí projektu je Dr. Sari Autio-Sarasmo.

  © Pia Koivunen & KIC research group.