TUHAT-tutkimustietojärjestelmä

Toimituspäällikkö
Elina Kahla (työstä vapaalla)

Myynti
aleksanteri [at] helsinki.fi

Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Kikimora Publications Series B 10

kansikuva

Transitioteoriaa etsimässä: Johdatus jälkikommunististen maiden hallinnon uudistamisen lähtökohtiin
Ari Salminen ja Markku Temmes

Kimora Publications : Series B10. 1999
ISBN 951-45-9238-7
2 EUR + ALV 10 %
117 s..

Hallintotieteiden professori Ari Salminen Vaasan yliopistosta ja Markku Temmes Helsingin yliopistosta tarkastevat "transitiota" hallintoteorian näkökulmasta. Itä-Euroopan transitioprosessin ytimessä on poliittis-hallinnollisen järjestelmän muutos. Politiikan, hallinnon ja talouden kolmiyhteyden ja sen epävakauden tarkastelu tuo yhteiskunnan kehityslinjat paremmin näkyviin kuin pelkästään makrotaloustieteen teorioihin nojaava tarkastelu.