TUHAT-tutkimustietojärjestelmä

Toimituspäällikkö
Elina Kahla (työstä vapaalla)

Myynti
aleksanteri [at] helsinki.fi

Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Kikimora Publications Series A 23

Koistinen

Jarmo Koistinen
Talousrikos Venäjällä

Kikimora Publications A23
ISBN 978-952-10-6569-9
45 EUR + ALV 10 %
481 s.

Sisällysluettelo

Teoksesta on saatavilla venäjänkielinen Автореферат: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В РОССИИ. ISBN 978-952-10-6570-5. 10 EUR + ALV 10 %.


Oikeusvertaileva tutkimus yritystoiminnan talousrikosten rangaistavuuden alasta historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa Venäjällä ja Suomessa.

Yksityinen yritystoiminta oli Neuvostoliitossa rikos. Venäjän siirtyminen markkinatalousjärjestelmään tarkoitti sitä, että rikollisesta toiminnasta tuli sallittua ja kannustettavaa. Muutos merkitsi myös sitä, että talousrikoksen oikeudellinen sisältö koki täydellisen muutoksen.

Teoksessa vertaillaan keskeisten yritystoiminnan rikosten rangaistavuuden perusteita nyky-Venäjällä ja Suomessa. Näitä ovat erityisesti verorikokset, velallisen rikokset ja rahanpesu. Lisäksi analysoidaan Venäjän ja Suomen oikeuslähdeoppien välisiä eroja sekä venäläistä rikoksen rakennetta ja yhteiskunnallista vaarallisuutta Venäjän rikoksen keskeisimpänä tunnusmerkkinä.

Tutkimus osoittaa, että talousrikosten vastuukynnys on Venäjällä korkeampi kuin Suomessa. Syynä tähän on talousrikoksia koskevan kriminaalipolitiikan merkittävä lieventyminen Venäjällä viime vuosina. Rikosoikeuden sijaan Venäjän viranomaiset puuttuvat talouselämän väärinkäytöksiin ensisijaisesti hallinnollisin rangaistuksin. Tutkimus on tervetullut ja hyödyllinen apuväline oikeusalalla työskenteleville käytännön ammattilaisille.

"Väitöskirjan luettuaan havaitsee saaneensa rautaisannoksen tieteellisesti tuotettua tietoa Venäjän oikeusjärjestelmästä. Väitöskirjassa on analysoitu tarkkanäköisesti ja vakuuttavasti perustellulla tavalla niitä eroja, joita talousrikosten rangaistavuuden alassa on Venäjän ja Suomen välillä. [--] Väitöskirjalla on siten ehdottomasti käyttöä käytännön oikeuselämässä."

- Jussi Tapani, Lakimies, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen aikakauskirja 4/2012, s. 619-627