TUHAT-tutkimustietojärjestelmä

Toimituspäällikkö
Elina Kahla (työstä vapaalla)

Myynti
aleksanteri [at] helsinki.fi

Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Kikimora Publications Series A 18

kansikuva

Minna Piipponen:
Metsäsektorin rakennemuutos 1990-luvun Lähi-Venäjällä
. Resurssi- ja teollisuusyhteisöjen haasteet

Kikimora Publications : Series A18. 2007
ISBN 978-952-10-3915-7
20 EUR + ALV 10 %
112 s.


Tutkimus käsittelee alueellisen metsäsektorin rakenteellista ja institutionaalista uudistumista osana 1990-luvun markkinatalouden kehitystä Venäjällä. Analyysi keskittyy yritysten ja yhdyskuntien uudistumishaasteisiin sekä niiden vaikutuksiin alue- ja yhdyskuntarakenteissa.

Tarkastelu sisältää tapaustutkimuksia Suomen lähialueilta, Karjalan tasavallan metsäsektorista ja yritystoiminnasta sekä metsäteollisuuden, -hakkuiden ja koneenrakennuksen tuotannollisista yhteisöistä Karjalan tasavallassa ja Pietarissa. Tapaukset perustuvat yritysten, viranomaisten, metsätyökylien kotitalouksien ja tehdasyhteisöjen työntekijöiden haastatteluihin.

Alue- ja yhdyskuntarakenteiden uudistumista luonnehtii epätasaisuus. Yhtäällä paikallistaloudet monipuolistuvat, mutta toisaalla ne hiipuvat. Paikallinen kehitys voi myös edelleen riippua tiukasti yhdestä yrityksestä. Yritysten,kotitalouksien ja työntekijöiden kokemukset vuosien epävarmuuksista 1990-luvulla ilmenevät kehityskuluissa.