TUHAT-tutkimustietojärjestelmä

Toimituspäällikkö
Elina Kahla (työstä vapaalla)

Myynti
aleksanteri [at] helsinki.fi

Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Kikimora Publications Series A 17

kansikuva Ilmari Larjavaara:
Funktionaalinen transitioteoria :
Hallinto, oikeusjärjestys ja instituutiot Venäjällä


Kikimora Publications Series A: 17
ISBN 978-952-10-3789-4
259 s.
LOPPUUNMYYTY


Teos tarkastelee Venäjään leimallisesti liitettyjä piirteitä, jotka ovat hidastaneet erityisesti kaupan ja investointien kasvua. Naita piirteitä ovat hallinto- ja oikeusjärjestelmän epävakaus, korruptio sekä toimintajärjestelmien koettu epärationaalisuus ja erilaisuus läntisiin oloihin nähden.

Väitöskirja on ensimmäisiä Venäjästä laadittuja tutkimuksia, jossa kohdetta tarkastellaan yhteiskuntatieteellisten kokonaisteorioiden avulla. Tutkimuksen näkökulmana on yhteiskuntatieteissä arvostettu rakenne-funktionalistisenteoria.

Riittävän kunnianhimoisen teoreettisen tarkastelun avulla yleensä selittämättömiksi koetut instituutioiden ja toimintatapojen piirteet Venäjällä, kuten korruptio, tulevat johdonmukaisesti ymmärrettäviksi. Väitöskirjan tarjoaman näkökulman ansiosta Venäjän kehitystä voidaan tarkastella historiallisesti ja verrata muihin kehittyviin valtioihin. Lisaksi esitetään suosituksia, miten rakenteita Venäjällä voisi kokonaisvaltaisesti vahvistaa

Sisällys (PDF)

Tiivistelmä (PDF)

Vastaväittäjän lausunto (PDF)