TUHAT-tutkimustietojärjestelmä

Toimituspäällikkö
Elina Kahla (työstä vapaalla)

Myynti
aleksanteri [at] helsinki.fi

Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Aleksanteri Papers 1:2008

Aleksanteri Papers

Jevgenia Prohorova, Vesa Rautio
Clearing-kaupasta maailmantalouteen: suomalaisyritysten rooli Kostamuksen talouskehityksessä Aleksanteri Papers 1/2008 (PDF)

Esittely

Tässä artikkelissa tarkastelemme Kostamuksen taloushistoriaa kaupungin perustamisesta nykypäivään ja etenkin suomalaisten yritysten ja investointien roolia kaupungin talouskehityksessä. Kostamuksen kaupungin rakentaminen oli merkittävä osa Suomen ja Neuvostoliiton välistä clearing-kauppaa, minkä vuoksi Suomessa media ja tutkijat ovat kirjoittaneet Kostamus-projektista lukuisia artikkeleita ja kirjoja. Tässä artikkelissa käsittelemme kaupungin syntyhistoriaa neuvostoliittolaisiin lähteisiin perustuen. Lisäksi esittelemme Kostamuksessa paikallissanomaleh-dissä käytävää viimeaikaista keskustelua kaupungin talouskehityksestä ja kansainvälistymisestä.

Artikkelissa käytetyt tutkimusaineistot tarjoavat mahdollisuuden ymmärtää kaupungin erityispiirteitä myös paikallistason näkökulmasta. Kostamus erottautuu Karjalan tasavallan muista alueista taloudellisena menestyjänä, johon on vaikuttanut mittavat ulkomaiset investoinnit, joita Venäjän muut rajaseutualueet eivät juuri ole pystyneet houkuttelemaan. Artikkeli tuo esiin kuinka erityiset paikalliset tekijät yhdistettynä koko maata koskettaviin muutosprosesseihin ovat muodostaneet kaupungille oman erityisen taloudellisen rakenteen, jossa ulkomaisilla yrityksillä ja investoinneilla on merkittävä rooli.