TUHAT-tutkimustietojärjestelmä

Toimituspäällikkö
Elina Kahla (työstä vapaalla)

Myynti
aleksanteri [at] helsinki.fi

Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Aleksanteri Papers 5:2000

Aleksanteri Papers

Merja Annala:
Venäläisen osakeyhtiön muuttaminen rajavastuuyhtiöksi ja sen verotus
Aleksanteri Papers 5/2000 (PDF)

Esittely

Tutkielmassa käsitellään venäläistä osakeyhtiötä ja rajavastuuyhtiötä. Venäläinen osakeyhtiölainsäädäntö on suurpiirteisempää kuin suomalainen osakeyhtiölainsäädäntö. Venäjän osakeyhtiölaki sisältää vain vähän avoimen ja suljetun osakeyhtiön erottavia säädöksiä. Tämän vuoksi pienyhtiöiden toiminta suljetun osakeyhtiön muodossa on vaikeaa. Esimerkiksi venäläisen suljetun osakeyhtiön hallinto on raskaampaa kuin suomalaisen yksityisen osakeyhtiön.

Venäjän verotusjärjestelmä on kolmitasoinen. Federaation verot kannetaan koko federaation alueella. Subjektien verot eli alueelliset verot kannetaan federaation subjektien toimesta. Paikalliset verot kannetaan paikallishallinnon toimesta. Veronkanto toteutuu usein tuotteina, eikä käteisenä. Tämä johtuu Venäjän virtuaalitaloudesta, jossa käteisen käyttö on korvattu monin paikoin tuotteilla käytävällä vaihtokaupalla eli barterilla. Virtuaalitalouden poistaminen Venäjältä on vaikeaa, koska siitä hyötyvät tällä hetkellä kaikki sen osapuolet.

Rajavastuuyhtiö on pääomayhtiö, eikä sitä ole käytössä Suomessa. Rajavastuuyhtiössä voi olla korkeintaan 50 yhtiömiestä. Yhtiömiehillä on lakiin perustuva osuuksien etuosto-oikeus, kun joku yhtiömiehistä luovuttaa osuutensa yhtiön ulkopuolisille. Yhtiöllä voi olla toissijainen lunastusoikeus, jos kukaan yhtiömiehistä ei käytä lunastusoikeuttaan. Yhtiömiesten ei siten tarvitse hyväksyä yhtiöön uusia yhtiömiehiä. Rajavastuuyhtiö ei voi laskea liikkeelle osakkeita. Rajavastuuyhtiön yhtiömiehellä on oikeus erota yhtiöstä milloin tahansa, jolloin yhtiö on velvollinen lunastamaan yhtiömiehen osuuden. Tämä erityisesti poikkeaa osakeyhtiöstä, sillä osakeyhtiöstä voi yleensä erota vain myymällä osakkeet löytämälleen ostajalle.

Suomessa osakeyhtiön yhtiömuodon muuttaminen toiseksi tapahtuu aina osakeyhtiön purkamisen kautta. Venäjällä osakeyhtiö voidaan muuttaa sitä purkamatta rajavastuuyhtiöksi, lisävastuuyhtiöksi tai tuotanto-osuuskunnaksi. Muutettaessa osakeyhtiön muoto rajavastuuyhtiöksi kaikki osakeyhtiön oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät sen oikeusseuraajalle. Osakeyhtiön muuttaminen rajavastuuyhtiöksi tulee kyseeseen lähinnä silloin, kun kyseessä pienyhtiö ja halutaan pitää yhtiön hallintorakenne kevyenä ja yhtiömiesten piiri suljettuna.

Koko teksti Venäläisen osakeyhtiön muuttaminen rajavastuuyhtiöksi ja sen verotus (pdf)