TUHAT-tutkimustietojärjestelmä

Toimituspäällikkö
Elina Kahla (työstä vapaalla)

Myynti
aleksanteri [at] helsinki.fi

Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Aleksanteri-sarja 5:2010

Kentillä

Meri Kulmala ja Aino Saarinen (toim.)
Naistutkijana Venäjän kentillä

Aleksanteri-sarja 5:2010
ISBN 978-952-10-6566-8
ISSN 1796-3192
225 s.
5 € + ALV 10 %

ContentsMiten sukupuoli, seksuaalisuus ja suomalaisuus punoutuvat toisiinsa? Nämä kysymykset yhdistävät tutkijoita, jotka liikkuvat mikrotason kenttätöissä Venäjän kylissä ja kaupungeissa, pienyhteisöjen, liikkeiden ja instituutioiden parissa. Matkalla ollaan sekä henkisesti että fyysisesti, pitkiä aikoja ja toistuvasti vuosien mittaan. Pääosassa ovat naiset, jotka kohtaavat toisensa paikallisina toimijoina ja kenttätutkijoina. Tutkimuskohteina ovat naisten pyörittämä arki, ”pieni politiikka”, kolmas sektori ja kansalaisyhteiskunta, jotka makrotason tarkasteluissa harvoin saavat huomiota.

Artikkelikokoelma jakautuu kolmeen ajalliseen ja temaattiseen kokonaisuuteen: 1. Neuvostokaudelta transitioon ja nykypäivään, 2. Prostituutio suomalaisuuden ja sukupuolen leikkauspisteenä 3. Tutkija – sisä- vai ulkopuolinen toimija? Kirjoittajat ovat kulttuurin ja yhteiskunnan asiantuntijoita: antropologian, kansatieteen, politiikan tutkimuksen, sosiaalityön, sosiologian ja uskontotieteen tutkijoita. Kirjan toimittajat Meri Kulmala ja Aino Saarinen työskentelevät Aleksanteri-instituutissa Hyvinvointi, sukupuoli ja toimijuus 2000-luvun Venäjällä –tutkimushankkeessa.

"Kysymys on pääosin haastattelututkimuksista, joissa oma havainnointi, kenttäpäiväkirjat ja syvähaastattelujen anti litteroidaan, myllytetään ja muokataan artikkeleiksi, tutkimusraporteiksi tai jopa väitöskirjoiksi. Juuri näin on käynyt Naistutkijana Venäjän kentillä -kirjan tekijöidenkin kohdalla. Tuloksena on ollut tieteellistä tutkimusta, josta nämä antropologit, etnografit, sosiologit jne antavat taidokkaan näytteen kirjan artikkeleissa. He ovat virkistävästi myös eri sukupolvia..."

-Tutkija Pentti Stranius

Kirjoittajat

Kaarina Aitamurto
Laura Assmuth
Kaija Heikkinen
Elina Ihamäki
Maija Jäppinen
Meri Kulmala
Anne-Maria Marttila
Aino Saarinen