Yhteiskunnallinen rooli

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on paras keino edistää tutkimustulosten vaikuttavuutta. Aleksanteri-instituutti kehittää kanavia akateemiseen perustutkimukseen pohjautuvan asiantuntijuuden, tutkimuksen ja opetuksen yhteiskunnalliselle hyödyntämiselle keskeisimpien sidosryhmiensä kanssa, joita ovat poliittiset päättäjät, julkinen sektori, elinkeinoelämä ja kansalaisyhteiskunta Suomessa ja ulkomailla.

Instituutin tutkijoiden asiantuntemukselle on kysyntää mediassa.

Instituutti pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan toimialaansa liittyviin keskusteluihin, poliittisiin linjauksiin ja etsimään uusia yhteistyömuotoja sidosryhmiensä kanssa. Instituutin henkilöstö toimii yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttavissa asiantuntijatehtävissä ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Aleksanteri-instituutti järjesti Helsingin Yliopiston tiedekulmaan Venäjä-aiheista ohjelmaa kahdeksi viikoksi keväällä 2012.

Yhteiskunnallisesti ajankohtaiset kehittämisprojektit ja tilaustutkimukset ja selvitykset ovat tärkeä osa instituutin toimintaa. Aleksanteri-instituutti on mukana valtakunnallisessa Venäjätoiminnan kehittämisessä mm. Sitran, maakuntaliittojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa, ja osallistuu aktiivisesti EU-rahoitteisten kansainvälistäkin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ulottuvuutta sisältävien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämistä tukee myös instituutin alumnitoiminnan aloittaminen keväällä 2007.

Kylmän sodan ratikkaseikkailu vei Venäjä-tutkimusta keskelle kaupunkia