Valtakunnallinen koordinaattori

Aleksanteri-instituutin keskeisiin tehtäviin kuuluu ylläpitää valtakunnallista Venäjä-verkostoa. Yliopistoissa, korkeakouluissa ja muissa tutkimuslaitoksissa ympäri Suomen tehdään arvokasta työtä Venäjän ja itäisen Euroopan teemojen ympärillä, mutta koska opetuksen ja tutkimuksen yksiköt ovat melko pieniä, jäisi niiden toiminta helposti ohueksi ilman suunnitelmallista yhteistyötä.

Opiskelijan etu

Esimerkkejä onnistuneesta, kaikkia osapuolia rikastuttavasta yhteistyöstä ovat Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen monitieteinen valtakunnallinen tutkijakoulu ja maisterikoulu, joihin osallistuu opiskelijoita kolmestatoista yliopistosta ja korkeakoulusta.

Opiskelijat kirjoittavat pro gradu -tutkielman tai väitöskirjan omassa pääaineessaan, mutta voivat valita opintoja eri yliopistoista. Instituutti kokoaa koulutusohjelman, järjestää seminaareja, tutkijavierailuja ja verkko-opetusta sekä tarjoaa mahdollisuuden tutkijavaihtoon. Opintojen ohjaus voidaan järjestää paremmin, kun käytettävissä on runsaasti eri aihepiirien asiantuntijoita.

Instituutti toimii vastuuyksikkönä Helsingin yliopiston laitosten välisenä yhteistyönä toteutettavassa Ukraina-opintokokonaisuudessa ja Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksessa (IKEBB). Oppiaineet tarjoavat perustutkinto-opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä monitieteisesti kohdealueisiin ja erikoistua erilaisiin alueasiantuntijuutta vaativiin tehtäviin.

Tutkimuksen synergia

Tutkijakoulu tuo yhteen Venäjän ja Itä-Euroopan asiantuntijoita valtakunnallisesti ja tieteenalojen rajat ylittäen, ja tarjoaa puitteet monitieteiselle keskustelulle. Myös instituutin koordinoimat tutkimushankkeet rakentuvat valtakunnanlaajuiselle ja kansainväliselle yhteistyölle. Dynaamisena yksikkönä instituutti pystyy hankimaan tutkimuksen resursseja tehokkaasti.

Aleksanteri-instituutin julkaisusarjojen kautta laadukkaat tutkimukset, oppikirjat, raportit ja esitelmät pääsevät esiin ja löytävät oikean lukijakuntansa.