Johtokunta

Aleksanteri-instituutilla on rehtorin asettama johtokunta, jonka toimikausi on neljä vuotta. Johtokuntaan kuuluu kymmenen jäsentä, joilla on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan jäsenistä puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä edustavat Helsingin yliopistoa. Näistä yhden jäsenen instituutin henkilöstö valitsee keskuudestaan. Kuusi jäsentä edustavat Helsingin yliopiston yhteistyötahoja, joista vähintään kolmen tulee olla muista yliopistoista. Johtokunnan puheenjohtaja on dekaani Kimmo Nuotio (Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta).

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti käsitellä tavoiteohjelma ja siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja talousarvio, vahvistaa toimintakertomus, tehdä rehtorille esitys instituutin johtajan ottamisesta ja nimetä varajohtaja toimikautensa ajaksi, hyväksyä työjärjestys sekä ratkaista ne asiat, jotka johtaja on niiden tärkeyden tai laajakantoisuuden vuoksi saattanut johtokunnan käsiteltäväksi. Johtokunta voi kuulla asiantuntijoita tehtäviä hoitaessaan.

Helsingin yliopiston rehtori on nimittänyt seuraavan johtokunnan toimikaudeksi 1.4.2014 -31.3.2018

Jäsenet

Varajäsenet

Dekaani Kimmo Nuotio, puheenjohtaja
Helsingin yliopisto

Varadekaani Jarna Petman
Helsingin yliopisto

Dekaani Hannu Nieminen, varapuheenjohtaja
Helsingin yliopisto

Varadekaani Anna-Maija Pirttilä-Backman
Helsingin yliopisto

Professori Pia Letto-Vanamo
Helsingin yliopisto

Professori Markku Löytönen
Helsingin yliopisto
Professori Tomi Huttunen
Helsingin yliopisto

Professori Ahti Nikunlassi
Helsingin yliopisto

VTK Aino Lipsanen
Helsingin yliopisto

ON, fil.yo Terhi Raikas
Helsingin yliopisto

Kv. asioiden päällikkö Anna Korhonen
Helsingin yliopisto

Vanhempi tutkija Anna-Liisa Heusala
Helsingin yliopisto
Professori Tuomas Forsberg
Tampereen yliopisto

Professori Lassi Heininen
Lapin yliopisto
Professori Marja Järvelä
Jyväskylän yliopisto

Osastopäällikkö Terhi Hakala
Ulkoasiainministeriö, Itäosasto
Professori Kari Liuhto
Turun yliopisto

Professori Ilkka Liikanen
Itä-Suomen yliopisto
Professori Riitta Kosonen
Aalto-yliopisto

Professori Soili Nystén-Haarala
Lapin yliopisto
Erityisavustaja Juha Martelius
Puolustusministeriö

Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas
Suomen Akatemia
Kehittämispäällikkö Simo Mannila
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi
Ulkopoliittinen instituutti
 

 


Johtokunnan esittelijänä toimii johtaja Markku Kivinen ja sihteerinä kehittämispäällikkö Anna-Maria Salmi.