Aleksanteri-instituutti

Aleksanteri-instituutti on valtakunnallinen, Helsingin yliopiston alainen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuskeskus. Se perustettiin Helsingin yliopiston erilliseksi laitokseksi vuonna 1996 ja toimii humanistisen tiedekunnan yhteydessä vuodesta 2016 lähtien. Aleksanteri-Instituutti palvelee Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen, opetuksen ja tuntemuksen kenttää erityisesti yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalla.

Kansainvälisesti arvostetun tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen lisäksi Aleksanteri-instituutin ytimessä on yhteistyön ja vuoropuhelun edistäminen akateemisen maailman, hallinnon, päättäjien, elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan välillä.

Kansanedustaja Paula Lehtomäki, Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen ja opetusneuvos Erja Heikkinen OKM:stä paneutuvat ryhmätyöhön OVET-hankkeen keskustelutilaisuudessa syksyllä 2012

Aleksanteri-instituutin 50 hengen työyhteisöön tuovat lisäväriä Aleksanteri Institute Visiting Scholars Programme -ohjelman kymmenestä kahteentoista vierailevaa tutkijaa vuosittain. Instituutin toimintaa ohjaa johtokunta, ja neuvoa-antavana elimenä toimii neuvottelukunta. Instituutin eri toimintamuodoilla on lisäksi omia johtoryhmiä.