Henkilökunta

henkilokuntaVuonna 1996 perustettu Aleksanteri-instituutti on nopeasti kasvanut noin viidenkymmenen hengen työyhteisöksi, joka tarjoaa dynaamisen työympäristön niin tutkijoille kuin hallintohenkilökunnallekin. Suuri osa instituuttilaisista saa rahoituksensa erilaisista hankkeista, ja vierailemassa on aina koti- ja ulkomaisia tutkijoita myös täysin ulkopuolisella rahoituksella.

Johtaja

Markku Kivinen  

Markku Kivinen
VTT, professori
Choices of Russian Modernisation -huippuyksikön johtaja

Erityisosaaminen: yhteiskuntateoria, Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka, vertaileva transition tutkimus, sosiaalinen eriarvoisuus, valta ja demokratia, kulttuurin rakenteet ja makroprosessit

huone 245
09 191 23654
050 563 6309

Curriculum Vitae (pdf)
Curriculum Vitae
Henkilökohtainen kotisivu

     

Varajohtaja

Markku Kangaspuro  

Markku Kangaspuro
Tutkimusjohtaja, FT (historia), professori

Erityisosaaminen: poliittinen historia, erityisesti entinen Neuvostoliitto ja Venäjän nykyinen poliittinen kehitys, identiteetit ja nationalismi; modernisaatio ja kehitysongelmat

Idäntutkimus -aikakausikirjan päätoimittaja

Hallinnollinen asiantuntemus: projektijohtaminen ja suunnittelu

huone 240
09 191 23650
050 522 3393

Curriculum Vitae

     

Tutkijat

Kaarina Aitamurto  

Kaarina Aitamurto
Tutkijatohtori, FT

Erityisosaaminen: nykyaikainen venäläinen pakanuus (rodnoverie), uusi vaihtoehtoinen hengellisyys, äärinationalistiset pakanalliset ryhmittymät

huone 217
09 191 23626

Curriculum Vitae
Henkilökohtainen kotisivu

   
SAS  

Sari Autio-Sarasmo
FT, dosentti
Choices of Russian Modernisation
-huippuyksikön tutkimuskoordinaattori
Koulutuspäällikkö 50% (Maisterikoulu)

Erityisosaaminen: Neuvostoliiton taloushistoria, metsähistoria/ ympäristöhistoria, Neuvosto-Karjala, tieteen ja teknologian historia, teknologian siirto, idän ja lännen suhteet kylmän sodan aikana, Suomen ja Neuvostoliiton tieteellis-tekninen vaihto

Hallinnollinen kokemus: suunnittelu- ja kehitystehtävät

huone 242
09 191 23647
E-mail: sari.autio-sarasmo at helsinki.fi

Curriculum Vitae
Curriculum Vitae (pdf)

     
 

Dragana Cvetanovic
Tutkija, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tohtoriohjelma (vapaalla)
Valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitokselle.

Erityisosaaminen: Länsi Balkanin tutkimus (kielet ja kulttuurit, lähihistoria), sosiolingvistiikka (identiteettitutkimus), tekstintutkimus

huone 308
09 191 24361

Curriculum Vitae

   

Maarit Elo-Valente
Projektikoordinaattori, FM OVET-hanke

huone 201
09 191 40968
050-318 5474

   
eriksson  

Sari Eriksson
Tutkija, KM, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tohtoriohjelma (vapaalla)
Valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitokselle.

Erityisosaaminen: kansainvälinen korkeakoulupolitiikka, Venäjän korkeakoulureformit, vertaileva kasvatustiede.

huone 217

Curriculum Vitae

     

Daria Gritsenko
Tutkija, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tohtoriohjelma
Valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan.

Erityisosaaminen: Merenkulkualan tutkimus, merenkulkupolitiikka, Itämeren alue, meriympäristön suojelu.


huone 230
09 191 23642

 

   
hakala  

Emma Hakala
Tutkija, VTM, Environment and security in the Western Balkans -projekti
Valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselle.


huone 231
09 191 23628

Curriculum Vitae

   
Anna Halonen  

Anna Halonen
Tutkija, MA, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tohtoriohjelma
Valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan.

Erityisosaaminen: projektihallinnointi, siviilikriisinhallinta ja pelastusalan yhteistyö Itämeren alueen maissa

huone 308
09 191 24362

Curriculum Vitae

   
Susanna Hast  

Anna-Liisa Heusala
Vanhempi tutkija, VTT, dosentti

Erityisosaaminen: vertaileva hallinnon tutkimus, Suomen ja Venäjän sisäasiain- ja oikeushallinnot, Venäjän paikallishallinto, rajaturvallisuus ja rajat ylittävä rikostorjunta

huone 309
09 191 23660
050-524 5497

Curriculum Vitae

     
Brendan Humphreys  

Brendan Humphreys
Tutkija, M.Soc.Sc.

Erityisosaaminen: modern political history, the mythology/history dichotomy, political hagiography and demonization, the political influence of the past, Balkan history.

huone 230
09 191 23644

Curriculum Vitae

     
kaasik  

Sigrid Kaasik-Krogerus
Tutkija, MA., Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tohtoriohjelma
Valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan.


Erityisosaaminen: media research, Estonian society and culture, Estonian EU relationships, national identity.

huone 318
09 191 23682

Curriculum Vitae

     
kainu  

Markus Kainu
Tutkija, VTM, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tohtoriohjelma, Sosiaalipolitiikan valtakunnallinen tutkijakoulu
Valmistelee väitöskirjaa Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle.

Erityisosaaminen: vertaileva kvantitatiivinen hyvinvointivaltiotutkimus, köyhyys ja sosiaalipolitiikka, hyvinvointivaltiokehitys

huone 308
09 191 24365

Curriculum Vitae

   
Suvi Kansikas  

Suvi Kansikas

Tutkija, VTT

Erityisosaaminen: sosialististen maiden poliittinen historia, SEVin ja EY:n suhteet, integraatio- ja ulkomaankauppapolitiikan historia, kylmä sota

huone 216
09 191 23622

Curriculum Vitae

   
Katja Koikkalainen  

Katja Lehtisaari
Tutkija, YTT (vapaalla)

Erityisosaaminen: journalismi, erityisesti talousjournalismi, Venäjän talouslehdistö

huone 319
09 191 23619

Curriculum Vitae

   
Meri Kulmala  

Meri Kulmala
Tutkija, VTM, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tohtoriohjelma
Valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan.

Erityisosaaminen: kansalaisjärjestöt, paikallishallinto, järjestöjen ja paikallisviranomaisten yhteistyö, sosiaalinen kumppanuus

meri.kulmala [at] helsinki.fi

Curriculum Vitae

   
Jussi Lassila  

Jussi Lassila

Tutkijatohtori, FT

Erityisosaaminen: diskurssianalyysi, retoriikka ja poliittinen viestintä, Venäjän kansallinen identiteetti (sen ilmentymät ja toimijat), venäläiset nuorisojärjestöt, toisen maailmansodan muisto ja muistaminen Venäjän mediassa ja yhteiskunnassa.

huone 219
09 191 23630
050 348 9156

Henkilökohtainen kotisivu

     
 

Marianna Muravyeva
Vieraileva tutkija
Associate Professor Herzen State Pedagogical University
Senior Researcher, KATTI, Faculty of Law.

huone 320

   
Jouko Nikula   Jouko Nikula
Vanhempi tutkija, YTT, dosentti

Erityisosaaminen: maaseudun transitio,
ei-maataloudellinen yrittäjyys, keskiluokka

huone 325
09 191 23669
044 583 8448

Curriculum Vitae (englanniksi, pdf)

   
riikka  

Riikka Nisonen
Tutkija, FM

Erityisosaaminen: Tshekin ja Tshekkoslovakian historia, Keski-Euroopan historia kylmän sodan aikana, idän ja lännen väliset suhteet tieteessä ja teknologiassa, tiedon ja teknologian siirto, poliittiset emigrantit.

huone 216
09 191 23623
050 359 4787

Curriculum Vitae

   
 

Vesa Oittinen
Venäläisen filosofian ja aatehistorian professori, FT

huone 330

Curriculum Vitae

   
 

Mila Oiva
Tutkija, FM, Venäjän ja Itä-Euroopan tohtoriohjelma
Valmistelee väitöskirjaa Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle.

Erityisosaaminen: Puolan ja Neuvostoliiton historia, kulttuurihistoria, taloudelliset käytänteet, kulutuskulttuuri, SEV-maiden välinen ulkomaankauppa ja kilpailu.

huone 216
050 3185344

Mikko Palonkorpi

Mikko Palonkorpi
Tutkija, VTM
Valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan.


Erityisosaaminen: Tshetshenia, Georgia, Kaukasian ja Keski-Aasian turvallisuus- ja energiapolitiikka, turvallisuusteoria

huone 229
09 191 23640
050 563 6616

Curriculum Vitae

   
Jukka Pietiläinen  

Jukka Pietiläinen
Vanhempi tutkija, YTT

Erityisosaaminen: Venäjän lehdistö ja journalismi, Venäjän yhteiskuntakehitys ja modernisaatio, määrälliset tutkimusmenetelmät

huone 236
09 191 23648

Curriculum Vitae (pdf)
Henkilökohtainen kotisivu

   
ratilainen  

Saara Ratilainen
Tutkija, FM

Erityisosaaminen: Venäjän kieli ja kirjallisuus, mediatutkimus, kulttuurintutkimus, venäläinen populaarikulttuuri, Printtimedia, Gender Studies

Huone 319
09 191 23657

Curriculum Vitae

   
Aino Saarinen   Aino Saarinen
Vanhempi tutkija, YTT, dosentti

Erityisosaaminen: feministinen metodologia; transnationaalin naisliikkeen ja monitasodemokratian tutkimus; kriisikeskusliike, erityisesti pohjoismais-venäläisellä Barentsilla; venäläiset ja muut Itä-Euroopan naiset maahanmuuttajina Pohjoismaissa ja muualla läntisessä Euroopassa; kansalaisuus ja muuttajuus

Huone 218
09 191 23629

Curriculum Vitae (englanniksi, pdf)

   
 

Hanna Smith
Tutkija, MA

Erityisosaaminen: Venäjän ulko-ja turvallisuuspolitiikka, Venäjän politiikka, kansainväliset organisaatiot, Tsetsenia, IVY alueen kehitys

huone 229
09 191 23637
050 538 5549

   
   

Ilmari Susiluoto
Vieraileva tutkija

huone 319
09 191 23656

   
sanna turoma   Sanna Turoma
Tutkijatohtori, FT

Erityisosaaminen: venäläinen kirjallisuus ja kulttuuri, matkakirjallisuus, jälkikolonialistinen tutkimus, neuvostoajan emigranttikirjailijat, maantieteellisen tilan esittäminen ja imperiaaliset merkityksenannot venäläisessä kulttuurissa neuvostokauden lopulla
Kulttuurifoorumin yhteyshenkilö.

huone 215
09 191 23631

Henkilökohtainen kotisivu

     
tynkkynen  

Veli-Pekka Tynkkynen
FT, dosentti, Venäjän energiapolitiikan professori (Valtiotieteellisen tiedekunnan ja Aleksanteri-instituutin yhteisprofessuuri)

Erityisosaaminen: energiapolitiikka, ympäristöpolitiikka, valta ja demokratia, alue- ja ympäristösuunnittelu, Venäjän maantiede

huone 309
09 191 40828
040 517 0521

Curriculum Vitae (englanniksi, pdf)
Julkaisuluettelo (englanniksi, pdf)
Curriculum Vitae

   

van der Vet

 

Freek van der Vet
Tutkija, MSc., Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tohtoriohjelma
Valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitokselle.

Erityisosaaminen: civil society, social movements, political conflict, human rights and democracy promotion, Russian politics, transnational networks of NGOs

huone 308
09 191 24361

Curriculum Vitae

   
Elina Viljanen
 

Elina Viljanen
Tutkija, FM,Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tohtoriohjelma

Erityisosaaminen: Neuvostoliiton musiikkitieteen kehitys, venäläisen
musiikin historia, taiteen filosofia ja estetiikka, Neuvostoliiton kulttuuripolitiikka, Venäjän kulttuurihistoria

huone 219
09 191 23632

Curriculum Vitae

   
   

Tetyana Zhurzhenko
Tutkijatohtori

huone 219
09 191 40959
+ 358 50 3185418

   
   

Ira Österberg
Tutkija, FM, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tohtoriohjelma
Valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston nykykielten laitokselle.

Erityisosaaminen: venäläinen elokuva

huone 308
09 191 24364

Curriculum Vitae

Visiting Scholars -ohjelman vierailevat tutkijat

Aleksanteri-instituutin Visiting Scholars -ohjelmaan on lukuvuodeksi 2012–2013 kutsuttu 15 korkeatasoista tutkijaa 1-3 kuukauden tutkimusvierailuille.

Aleksanteri Associate

Aleksanteri Associate on affiliaatiosuhde yksittäisen (esim. Helsingin yliopiston
tiedekunnassa, muussa yliopistossa, sektoritutkimuslaitoksessa tai muussa
tutkimusyksikössä Suomessa tai ulkomailla työskentelevän) tutkijan ja Helsingin yliopiston
Aleksanteri-instituutin välillä.

Aleksanteri Associatet 1.4.2012-31.3.2015:

Pami Aalto
Jean Monnet -professori, Tampereen yliopisto

David Dusseault
VTT, Senior Market Analyst, Gasum Oy

Tuomas Forsberg
Professori, Tampereen yliopisto

Katalin Miklóssy
Dosentti, Helsingin yliopisto

Arto Mustajoki
Professori, Helsingin yliopisto

Pekka Visuri
Professori, Maanpuolustuskorkeakoulu

 

Koulutus, kansainvälistyminen ja hankkeet

Ira Jänis-Isokangas  

Ira Jänis-Isokangas
Koulutuspäällikkö, FM, tutkijakoulu
(työstä vapaalla Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa ”Georgialainen nationalismi ja neuvostovalta: maaliskuun 1956 tapahtumien taustat”)

Erityisosaaminen: Neuvostoliiton ja Venäjän yhteiskunnallisen ja poliittisen järjestelmän kehittyminen, venäläiseen etniseen ja kansalliseen identiteettiin liittyvät kysymykset

Hallinnollinen asiantuntemus: suunnittelu- ja kehittämistyö

Curriculum Vitae

Sähköposti: ira.janis-isokangas(at)helsinki.fi

   
Jouni Jrvinen   Jouni Järvinen
Koulutusohjelmajohtaja, VTT
Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (IKEBB)
Ukraina-opintokokonaisuus

Erityisosaaminen: itäisen Keski-Euroopan ja Länsi-Balkanin maiden poliittinen historia, dissidentit, identiteettitutkimus ja historiapolitiikka

huone 203
09 191 23613
050 338 2807

   
kaakkuriniemi   Tapani Kaakkuriniemi
Koulutuspäällikkö (Maisterikoulu, 50%)

Erityisosaaminen: valtio- ja demokratiateoriat, kansainväliset suhteet, Venäjän ja Baltian politiikka, Venäjän idea ja identiteetit, euraasialaisuus

huone 329
09 191 23680
0400 289 942

   
Anna Korhonen  

Anna Korhonen
Kansainvälisten asioiden päällikkö

Erityisosaaminen: poliittinen sosiologia, erityisesti nationalismi sekä kansainvälisten järjestöjen ja kansallisten vähemmistöjen suhteet

Hallinnollinen asiantuntemus: suunnittelu- ja kehittämistyö

huone 234
09 191 23652
050 563 6307

   
Eeva Korteniemi  

Eeva Korteniemi
Suunnittelija, YTM

huone 231
09 191 23645
050 415 0571

   
Minna Anttila   Minna Oroza
Koordinaattori, VTM
Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (IKEBB)
Erasmus-vaihdon laitoskoordinaattori

huone 204
09 191 23614
050 330 1898

   
Hanna Peltonen   Hanna Peltonen
Koordinaattori, maisterikoulu, KTM, VTM

Erityisosaaminen: yrittäjyys, naisyrittäjät, johtaminen ja organisaatiot, Venäjän transitio yritystaloudessa ja johtamisessa

huone 331
09 191 23681
050 331 9894
Sähköposti: hanna.o.peltonen at helsinki.fi
     
Laura Quist  

Laura Quist
Suunnittelija, FM, Ukraina-opintokokonaisuus, OVET-hanke

huone 201
09 191 40818
050 3112590

     
Hanna Ruutu   Hanna Ruutu
Koulutuspäällikkö (VIE-tutkijakoulu), FT

Erityisosaaminen: venäläinen kirjallisuus ja kulttuuri, modernismi, venäläis-eurooppalaiset kulttuurisuhteet

huone 238
09 191 23646
050 3185296

   
Iiris Virtasalo   Iiris Virtasalo
Projektipäällikkö, FM, OVET - Venäjän ja itäisen Euroopan osaajana työmarkkinoilla -projekti

huone 201
09 191 23617
050 4418891

   
 

Toimisto

Anna-Maria Salmi  

Anna-Maria Salmi
Kehittämispäällikkö, VTT

Erityisosaaminen: sosiaaliset verkostot Venäjällä, venäläinen arkielämä

Hallinnollinen asiantuntemus: suunnittelu- ja kehittämistyö

huone 242
09 191 23649
050 415 1687

   
Minna Laatikainen   Minna Laatikainen

Henkilöstökoordinaattori, HTM

huone 243
09 191 23653
050 318 5048

   
   

Marja Riikonen
Taloussuunnittelija

huone 241
09 191 23651

   
   

Anna Salonsalmi
Hallintokoordinaattori, Kikimora-myynti, FM

huone 246
09 191 24175
050 356 5802

   
 

Tieto- ja viestintäpalvelut

Niina Into  

Niina Into
Viestinnästä vastaava informaatikko, FM
Päätoimittaja, Aleksanteri News

huone 204
09 191 40586
050 318 5667     
Elina Kahla   Elina Kahla
Toimituspäällikkö, Kikimora Publications; FT, dosentti
Erityisosaaminen: Venäjän kirjallisuus ja kulttuurihistoria, aikuiskoulutus

huone 327
09 191 23678
050 563 6308

Curriculum Vitae (pdf)

 
Emilia Marttunen

Emilia Marttunen
Informaatikko, FM

kirjasto
09 191 23610
050 3175585

     

Harjoittelijat

Ville Anttila
huone 202
09 191 40650
050 3185657

Linnea Luuppala
huone 331
09 191 23681

Susanna Pirnes
Tutkimusavustaja
huone 219
09 191 24027
050 3175438

Tuula Stöckell
huone 331
09 191 40991
050 3185632