Instituutissa haettavana olevat tehtävät

AI

Aleksanteri-instituutti on valtakunnallinen, Helsingin yliopiston alainen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuskeskus. Se palvelee Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen, opetuksen ja tuntemuksen kenttää erityisesti yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalla. Instituutti koordinoi ja edistää yhteistyötä ja vuoropuhelua akateemisen maailman, hallinnon, päättäjien, elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan välillä sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Vuosina 2012 - 2017 Aleksanteri-instituutti koordinoi myös Suomen Akatemian rahoittamaa, kansainvälistä ja monitieteistä Venäjän modernisaation valinnat (Choices of Russian Modernisation) -huippuyksikköä, jossa työskentelee noin 50 tutkijaa.